Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10 oraz ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z grupy I na kwiecień 2019

Wiosenne powroty (1-5.04)

1. Ćwiczenie oddechowe „Piórka”. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Powrót bociana”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Prezentowanie zdjęć ptaków powracających do Polski wiosną. Zapoznanie z budową ptaka. Zabawa ruchowa „Powroty ptaków”.
2. Wypowiadanie zdań z odpowiednim natężeniem. Osłuchanie z piosenką „My jesteśmy żabki”. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
3. Prezentacja multimedialna przedstawiająca życie żaby. Zabawa ruchowa „Żaby w stawie”.
Układanie z pociętych kawałków sylwetki żaby. Kolorowanie żaby.
4. Zabawa ruchowa „Przylot bocianów”. Zabawa dydaktyczna „Przeczenia”. Zabawa ruchowa „Wszystko co lata”.. Świętowanie Dnia Marchewki na grupie. Wykonanie pracy plastycznej pt. „Marchewka”.
5. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Wiosenne powroty”. Rozmowa na podstawie wysłuchanego wiersza.
Zabawa dydaktyczna „Zobacz, gdzie jest jaskółka”. Zabawa ruchowa „Ptaki do gniazd”.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w gr.I

Wiosna na wsi (8-12.04)

1. Quiz wiedzy „Zwierzęta na wiejskim podwórku”. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Nauka pływania”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Nazywanie umiejętności osiągniętych przez dzieci.
2. Wprowadzenie do zajęć – słuchanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Wiosna na wsi”. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze „Jesteśmy zwierzętami”. Zabawa ruchowa „Rodziny zwierząt”.
3. Zabawa muzyczno – ruchowa „Kurki trzy”. Zabawa grupowa „Domino zwierzęce”. Zabawa dydaktyczna „W gospodarstwie”.
4. Rozwiązywanie zagadek. Zabawa muzyczno – ruchowa „Rolnik sam w dolinie”. Zabawa bieżna : „Uwaga, pies!”.
5. Słuchanie wiersza H. Bechlerowej „Na podwórku”. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Zabawa dydaktyczna „Co nie pasuje?” Zabawa językowa „Mamy i ich dzieci”.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w gr.I

Wielkanoc (15-19.04)

1. Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej „Koszyczek”. Prezentowanie koszyczka wielkanocnego i jego symboliki. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Wielkanoc”. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. Zabawa ruchowa „Kura i jajka”.
2. Rozmowa o pisankach i kraszankach. Słuchanie piosenki „Pisanki”. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Swobodne improwizacje ruchowe do utworu M. Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”.
3. Rozmowa na temat „Co znajduje się w wielkanocnym koszyczku”. Zabawa ortofoniczna „Zwierzęta z koszyczka wielkanocnego”. Pokaz kół małych i dużych. Nazywanie figur. Zabawa muzyczno – ruchowa „Kurki trzy”.
4. Zabawa popularna „Kurczątka”. Wykonanie pracy plastycznej „Pisanka”.
5. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Wielkanocny stół”. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. Zabawa ruchowa „Kraszanki”. Zabawa dydaktyczna „Co jest związane z Wielkanocą?”
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w gr.I

Dbamy o przyrodę (23-30.04)

1. Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej „Porządek”. Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller „Smok Segregiusz”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Ćwiczenia językowe „Trudne słowa”. Zabawa dydaktyczna „Segregowanie śmieci”. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Kolory”.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć – wypowiedzi na temat czystej wody i brudnej wody. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem wody. Zabawa muzyczno – ruchowa „Rybki”. Burza mózgów: „Dlaczego zwierzęta potrzebują wody?”
3. Zabawa „Poznajemy narzędzia ogrodnicze”. Rysowanie tulipana na tacce z kaszą manną.
4. Rozmowa o zanieczyszczaniu powietrza przez ludzi – „Chcemy mieć czyste powietrze”. Zabawa z wykorzystaniem zmysłu węchu „Co to za zapachy?”, „Jak pachnie?” Praca plastyczna „Ptak cudak z recyklingu”.
5. Słuchanie wiersza B. Formy „Dzieci dbają o środowisko”. Stworzenie kodeksu przyjaciela przyrody na podstawie wysłuchanego wiersza. Zabawa przyrodnicza „Kwiaty cięte i kwiaty doniczkowe”.

Początek strony