Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10 oraz ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z grupy I na marzec 2019

Zwierzęta z dżungli i sawanny (4-8.03)

1.Zabawa na powitanie „Ja i dzikie zwierzę”. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Zwierzęta egzotyczne”. Rozmowa kierowana na temat krokodyli. Czytanie książki „Król Lew” z serii Disney
2.Ćwiczenie twórcze „Jaka jest żyrafa?” Słuchanie piosenki „Żyrafa”. Rozmowa kierowana o tekście i melodii piosenki. Zabawa dydaktyczna „Jestem jak żyrafa”. Zabawa twórcza „Muzyczna dżungla”. Zabawa ruchowa ilustrująca tekst piosenki „Żyrafa”.
3.Zagadki słowne „Czyje to dziecko?” Zabawa ruchowa „Wielkoludy i krasnale”. Rozmowa kierowana na temat miasta Krakowa. Przybliżenie dzieciom piosenki „Wyleciał ptaszek z Łobzowa”.
4.Zabawa słownikowa „Co to jest?” Rozmowa kierowana z dziećmi na temat „Jaka jest zebra?” Układanie szlaczka „Czarno na białym”. Wykonanie pracy plastycznej pt. „Wesoła zebra”.
5.Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Zwierzęta w Afryce”. Rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego tekstu. Zabawa dydaktyczna „Egzotyczne sylaby”. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Jesteśmy zwierzętami”.

Zwierzęta naszych pól i lasów (11-15.03)

1.Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach. Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller „Zoo”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Zabawa dydaktyczna „Gdzie mieszka to zwierzę?” Zabawa ruchowa „Te co biegają, skaczą, pływają”.
2.Wprowadzenie do zajęć – odkrywanie obrazka. Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki „Wiewiórka”. Rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanej piosenki. Zabawa ruchowa z elementem skoki – „Wiewiórki do dziupli”.
3.Zabawa dydaktyczna „Mieszkania do wynajęcia”. Zabawa utrwalająca określanie położenia przedmiotów w przestrzeni „Sufit – podłoga”.
4. Ćwiczenie słuchowe „Odgłosy ptaków”. Zabawa ruchowa „Ptaki w gnieździe”. Praca plastyczna „Sowa”.
5.Słuchanie opowiadania I. Słońskiej „Najlepszy ogon na świecie”. Rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego tekstu i doświadczeń dzieci. Zabawa matematyczna „Gdzie jest jeż?” Zabawa dydaktyczna „Którego zwierzątka brakuje?” Zabawa ruchowo – naśladowcza „Spacer wiewiórki i niedźwiedzia”.

Marcowa pogoda (18-22.03)

1.Zabawa na powitanie „Jaką lubię pogodę?” Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Marcowa pogoda”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Rytmizowanie przysłowia „W marcu jak w garncu”. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Marcowy garnek”.
2.Wprowadzenie do zajęć – kończenie zdania”. Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki „Deszczyk”. Rozmowa kierowa na podstawie wysłuchanej piosenki. Zabawa badawcza „Deszczowy eksperyment”. Zabawa ruchowa „Słońce świeci – deszczyk pada”.
3.Zabawa muzyczno – ruchowa „Taniec z parasolem”. Zabawa dydaktyczna „Kolorowe parasole”.
4.Słuchanie fragmentu wiersza J. Kulmowej „Deszczowa muzyka”. Zabawa instrumentami „Deszczowa muzyka”. Zabawa „Deszczowy masażyk”. Praca plastyczna „Słońce i deszcz”.
5.Wprowadzenie do tematu zajęć – oglądanie prognozy pogody. Słuchani wiersza B. Formy „marcowe kaprysy”. Rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego wiersza. Przypomnienie znaczenia słowa „W marcu jak w garncu”. Zabawa matematyczna „Największy, najmniejszy”. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Marcowy garnek”.

Wiosenne przebudzenie (25.03-29.03)

1.Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej o wiośnie. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania E. Stadtmuller „Witaj, wiosno!” i ilustracji w książce. Zabawa ruchowa „Przebudzenie wiosny”.
2.Wprowadzenie – słuchanie odgłosów przyrody. Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki „Spotkanie z wiosną”. Nauka refrenu piosenki „Spotkanie z wiosną”, połączona z ilustracją ruchową utworu. Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała – „Kwiaty rosną na wiosnę”.
3.Rebus słowno – obrazkowy „Wiosna”. Zabawa dydaktyczna „Liczenie nasion”. Akompaniament na grzechotkach do piosenki „Spotkanie z wiosną”.
4.Rozmowa na temat „Co się kryje w nieździe ptaka?” Zabawa dotykowa „Pudełka sensoryczne”. Zabawa badawcza „Co znajdziemy w skorupce jaja?”
5.Wprowadzenie – wąchanie wiosennych kwiatów. Słuchanie wiersza K. Datkun – Czerniak „Wiosna”. Zabawa matematyczna na podstawie wysłuchanego wiersza. Zabawa twórcza „Czerwony jak…”

Początek strony