Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10 oraz ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Kopia Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III na grudzień 2018

3.12. - 7.12.2018 r.

1. Poznajmy historie lalki – rozmowa inspirowana zagadką. Wprowadzanie w świat techniki i jej rozwój na przestrzeni lat. Porównywanie różnych przedmiotów na przestrzeni lat. Próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności.
2. Poznawanie litery „I” -m rozwianie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej.
3. Zajęcia plastyczne – doskonalenie sprawności manualnej
4. W świecie dinozaurów – słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Dinozaury w przedszkolu”. Wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych.
5. Z wizyta pod ziemią – praca z obrazkiem inspirowana opowiadaniem S. Karaszewskiego „Węgiel”. Poznawanie historii węgla, pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika, oraz budzenie szacunku do pracy.
6. Zajęcia umuzykalniające – śpiewnie kolęd
7. Spotkanie z Mikołajem – kultywowanie Polskich tradycji
8. Zajęcia plastyczne – rozwijanie inwencji twórczej
9. Podróż do kopalni – utrwalanie wiedzy na temat kopalni. Określanie bogactw naturalnych występujących na terenach Polski. Porównywanie liczebności zbiorów. Wprowadzanie znaków matematycznych tj: +, -, =, >,< oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
10. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni.

10.12. - 14.12.2018 r.

1. Domy pobielone śniegiem – zabawy słownikowe z wykorzystaniem obrazka. Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną pora roku. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
2. Odkrywanie litery „Y” - rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej.
3. Praca plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej.
4. Sekret bałwanka – historyjka obrazkowa inspirowana wierszem M. Strękowskiej – Zaremby „Sekret bałwanka”. Poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy. Rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań.
5. Zimowe czary – określanie pogody nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy. Pobudzanie zmysłów – badanie i określanie właściwości fizycznych wody śniegu i lodu.
6. Zajęcia umuzykalniające – śpiewanie kolę.
7. Zimowe zabawy – rozmowy na podstawie wiersza P. Beręsowskiej „Podwórkowa olimpiada”. Wzbogacanie wiedzy na temat zimowych dyscyplin sportowych. Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych.
8. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
9. Bałwankowa rodzina – zajęcia matematyczne. Przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli).
10. Odkrywanie zapisu cyfry 7.
11. Zajęcia plastyczne – rozwijanie wyobraźni.

17.12. - 21.12.2018 r.

1. Już niedługo święta – rozmowa inspirowana obrazkiem. Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
2. Odkrywanie litery „R” - rozwijanie wrażliwości fonemowej. Określanie miejsca spółgłoski w słowie.
3. Zajęcia plastyczne – rozwijanie umiejętności manualnej.
4. Nieoczekiwany gość – rozmowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej – Zaremby „Sąsiad”. Poznawanie kolejnych tradycji bożonarodzeniowych.
5. Przy wigilijnym stole – rozmowa inspirowana obrazkiem. Zapoznawanie z kolejnymi tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. Poznawanie i utrwalanie nazw potraw wigilijnych.
6. Zajęcia umuzykalniające – śpiewanie kolęd.
7. Ozdoby choinkowe – zabawy badawcze inspirowane wierszem J. Koczanowskiej „Choinka”. Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta. Rozwijanie umiejętności budowania zdań w czasie przeczłym i czasie teraźniejszym.
8. Ćwiczenia gimnastyczne - rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
9. Przedświąteczny tydzień Olka – zajęcia matematyczne. Doskonalenie umiejętności nazewnictwa dni tygodnia. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia. Posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi.
10. Zajęcia plastyczne – rozwijanie sprawności manualnej.

27.12. - 28.12.2018 r.

1. Wręczamy i otrzymujemy prezenty – zabawy inspirowane wierszem Danuty Gellnerowej „Wieczór mikołajowy”. Określanie, komu można wręczyć prezenty i z jakich okazji.
2. Zajęcia plastyczne – rozwijanie inwencji twórczej.
3. Pakujemy prezenty- zajęcia matematyczne – rozwijanie umiejętności rachunkowych, klasyfikowania i dokonywania pomiarów.
4. Zajęcia umuzykalniające – śpiewanie kolęd

Ostatnio zmieniany niedziela, 16 grudzień 2018 13:50

Początek strony