Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10 oraz ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Byliśmy w domu kultury i ozdabialismy szklane bombki. Udział w wycieczce brały gr I i II.

Dzisiaj w naszym przedszkolu zostały przeprowadzone warsztaty fotograficzne z profesjonalnym fotografem i sprzętem.

Mijają dni, miesiące, lata
2,3,7.01.2020-10.01.2020

rozwijanie mowy,
zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,
rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
poznawanie nazw miesięcy,
rozwijanie szybkości i zwinności,
rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
rozwijanie reakcji na ustalony sygnał,
rozwijanie sprawności manualnej,
utrwalanie oznak pór roku,
zachęcanie do zakładania hodowli roślin,
obserwowanie wzrostu roślin,
rozwijanie słuchu fonematycznego,
utrwalanie nazw miesięcy,
rozwijanie sprawności fizycznej.

Zima i zwierzęta
13.01.2020-17.01.2020

rozwijanie mowy,
poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
utrwalanie poznanych znaków matematycznych,
rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
rozwijanie orientacji przestrzennej,
rozwijanie umiejętności liczenia,
zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
rozwijanie sprawności fizycznej,
reagowanie ruchem na dźwięki o różnej wysokości,
reagowanie na ustalone sygnały,
rozwijanie sprawności manualnej,
utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce,
rozwijanie wyobraźni,
utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych,
utrwalanie nazw zwierząt leśnych.


Babcia i dziadek
20.01.2020-24.01.2020

rozwijanie mowy,
wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
rozwijanie umiejętności liczenia,
rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,
utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
rozwijanie sprawności fizycznej,
umuzykalnianie dzieci,
rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych,
rozwijanie sprawności manualnej,
zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,
rozwijanie mowy i pamięci,
docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,
aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach,
obserwowanie swoich możliwości na tle innych.


Bezpieczeństwo zimą
27.01.2020-31.01.2020

ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
zapoznanie z zimowymi sportami,
dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
rozwijanie umiejętności dodawania,
odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,
uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,
rozwijanie sprawności fizycznej,
utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy warunkach zimowych,
rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

Lateralizacja jest to stronność, czyli dominacja narządów ruchu podczas pracy kończyn górnych i dolnych oraz narządów zmysłów oczu i uszu. Lateralizacje ustala się również w zakresie dominacji pracy półkuli mózgowej. Jeśli lateralizacja jest prawostronna to dominuje półkula lewa mózgu, jeśli lateralizacja jest lewostronna to dominuje prawa półkula mózgu.

Proces lateralizacji rozwija się już w okresie niemowlęcym. Badania jednak nie wykazują różnic w zakresie preferencji jednej z rąk do 6 miesiąca roku życia. Od 7 miesiąca życia dziecka jedna z półkul mózgowych zaczyna przejawiać przewagę czynnościową i wtedy widać u dziecka ze chętniej posługuje się prawą lub lewą ręką. Między 2 a 3 rokiem życia można zaobserwować zanik przejawów lateralizacji kończyn górnych, ponieważ doskonali się wtedy umiejętność chodzenia i biegania, która angażuje jednocześnie dwie półkule mózgowe. Gdy czynność chodzenia staje się umiejętnością zautomatyzowaną, dziecko zaczyna wyraźnie preferować jedną z rąk. Dopiero w wieku 6-7 lat ustala się dominacja jednej z rąk. Lateralizacja pozostałych narządów ruchu wykształca się do 12-14 roku życia.

Rodzaje lateralizacji:

    • lateralizacja jednorodna – gdy występuje dominacja prawostronna oka, ręki, nogi i lewej półkuli mózgu lub lewostronna ręki, nogi, oka i prawej półkuli mózgu,
    • lateralizacja niejednorodna- składa się na nią lateralizacja skrzyżowana, która występuje, gdy przewaga narządów ruchu i zmysłów jest po obu stronach ciała np. praworęczne, lewooczne,
    • lateralizacja nieustalona (słaba)- występuje wtedy, gdy nie ma ustalonej dominacji narządów ruchu i zmysłów, np. oburęczność, obuoczność.

Lateralizację sprawdza się dopiero od 3 roku życia dziecka. Kiedy dzieci zaczynają pisać litery w przedszkolu, często piszą ich lustrzane odbicie. Nie jest to jednak powód do zmartwień jest to normalne i wynika z niedojrzałości w zakresie orientacji w przestrzeni. Jeśli w pierwszej klasie dzieci nadal utrzymują taki sposób pisania może to być powód do niepokoju. Wtedy powinno się porozmawiać z psychologiem/pedagogiem. U dzieci, których zdiagnozowano w późniejszym wieku dysleksję, występuje lateralizacja niejednorodna najczęściej skrzyżowana. Tym dzieciom należy się bacznie przyglądać i dawać pomoc w formie dodatkowych ćwiczeń.

U dzieci, które mają opóźniony rozwój lateralizacji, może się to w znaczący sposób przekładać na różne umiejętności. Specjaliści zwracają uwagę na trudności w różnicowaniu prawej i lewej strony, w orientacji w schemacie ciała, problemy z orientacja w przestrzeni lub trudności z koordynacją wzrokowo- ruchową. Wymienione trudności mogą przejawiać się w problemach w nauce pisania i czytania. Mogą również powodować problemy w odzwierciedlaniu figur geometrycznych lub rysowaniu figur symetrycznych.

Opracowała : Joanna Jelonek

 


Źródło: Przewodnik Bliżej Przedszkola nr 12.219/2019, pod red. R. Halik, M. Stasińska, M. Majewska, N. Łasocha, A. Czeglik s. 19-21

Piosenka

Wszędzie pełno śniegu
Autor: M. Majewska, A. Zagajewski

Dzieci już czekają,
Śniegu wyglądają.
Sanki już gotowe,
Ślizgi odjazdowe.

Ref: ho, ho, ho hu, hu, hu,
Śniegu pełno tam I tu.
Ho, ho, ho, hu, hu, ha,
Zima nie jest zła.
Ho, ho, ho, hu, hu, hu,
Śniegu pełno tam I tu.
Ho, ho, ho, hu, hu, ha,
Zabawa na sto dwa!

Dzieci już czekają
Śniegu wyglądają.
Narty już gotowe,
Buty odlotowe.

Ref: Ho, ho, ho, hu, hu, hu….


Wiersz

Wyjątkowy śnieg
Autor: A. Gaża

Czasem dostaję zawrotów głowy
Na myśl, że śnieg mógłby być kolorowy.
Raz różowy, raz zielony,
Żółty, fioletowy albo czerwony…
Czy wy też czasem o tym myślicie?
A może nawet o tym śnicie?
Ach, jaki bałwan byłby wyjątkowy,
Gdyby choć raz spadł śnieg kolorowy!

 


Źródło:
Przewodnik dla nauczycieli „Bliżej Przedszkola”, nr 12.219/2019, s. 47
Przewodnik dla nauczycieli „Bliżej Przedszkola”, nr 12.219/2019, s. 49

Odwiedziła nas mama Roberta ze swoimi papugami.

Dzisiaj gr. II "Sowy" obchodziła Andrzejki "Czarodzieje i Czarownice krainie magii"

Dzieci podczas zabawy, doświadczania nowych rzeczy czy po prostu przy jedzeniu często się brudzą. Wydawałoby się, że jest to naturalne. Jednak zdarza się tak, że dla niektórych rodziców i nauczycieli jest to problem. Rodzic wychodzi z założenia, że jeśli posyła czyste dziecko do przedszkola to takie powinno wrócić, a jak jest inaczej to jest to wina nauczyciela, który „ nie dopilnował” dziecka. Dla nauczycieli jest to problem, który polega na wytłumaczeniu rodzicom powodu ubrudzenia nowych spodni bądź bluzki.
Jest takie słynne powiedzenie „brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”. Wszyscy je często powtarzamy jednak nie zawsze nam się to do końca podoba. Natomiast okazuje się, że poprzez pozwalanie dziecku na bycie samodzielnym, oznaczające to, że samo spożywa posiłki, samo rozwiązuje konflikty, biega, skacze, itp. uczy się nowych rzeczy, zdobywa wiedzę poprzez samodzielne doświadczanie.
Rodzic oddając swoje dziecko do przedszkola musi darzyć zaufaniem nauczycieli. Nauczyciele wiedzą co jest dobre dla dzieci, a co złe i na ile mogą dać swobody dzieciom. Jest zrozumiałe, że rodzice boją się o swoje pociechy kiedy nie mają ich obok siebie i muszą je oddać pod opiekę innych. Ale też oczekują, aby ich dziecko wynosiło dużo z przedszkola, zdobywało nową wiedzę i było aktywne. Więc jest to naturalne, że w ciągu godzin przebytych w przedszkolu dziecko ma prawo się pobrudzić, wywrócić czy zrobić dziurę w spodniach. Aby uniknąć sporów i niepotrzebnych przykrości, ubierajmy dziecko w wygodne stroje i nie koniecznie te najlepsze, żeby dzieci mogły je pobrudzić.
Jeśli dziecko naprawdę ma się dobrze bawić w przedszkolu i równocześnie czegoś nauczyć musi poćwiczyć dane doświadczenie, przecież ma prawo do popełniania błędów i do próby ich naprawienia.
Zachęcanie do samodzielności to najwyższy wyraz miłości, jaki można okazać dziecku. Dziecko potrafiące się samodzielnie ubrać, skorzystać z toalety czy zjeść czuje się bezpieczniej. Dziecko samodzielne radzi sobie łatwiej z wyzwaniami i czuje się pewniej w grupie. Nauczyciele i rodzice powinni pozwalać dzieciom doświadczać, poznawać świat, popełniać błędy i czuwać nad tym, aby były bezpieczne.


Opracowała: Joanna Jelonek


Źródło:

Przewodnik Bliżej Przedszkola nr 10.193/2017, pod red. R. Halik, M. Stasińska, M. Majewska, N. Łasocha, K. Gawlik, A. Czeglik s. 6-10

Strona 1 z 12

Początek strony