Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10 oraz ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z grupy II na kwiecień 2019

Wiosenne powroty 1-5.04.2019 r.

1. Doświadczenia z jajkiem – zabawy badawcze. Porównywanie jajka surowego i ugotowanego. Opisywanie budowy jajka. Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „Bocianek”. Wykonanie pracy plastycznej „Bocian”. Zabawa ruchowa „Podaj jajko”. Odkrywanie litery j: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej.
2. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby pt. „Ptaki”. Rozmowa na temat treści opowiadania. Zabawa ruchowa „Bocian i wrony”. Poznanie budowy ptaka. Porównywanie ptasich dziobów. Czytanie tekstu. Łączenie rymujących się wyrazów.
3. Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak pt. „Ptaszek opowiada”. Rozpoznawanie ptaków na obrazkach. Zabawa ruchowa „Ptaki – do gniazd”. Zabawy przy piosence pt. „Bocianek”. Łączenie zdjęć ptaków z ich nazwami.
4. Leśny koncert- zajęcia matematyczne. Określanie położenia ptaków na drzewie. Ustalenie i porównywanie liczebności ptaków poszczególnych gatunków. Zabawa ruchowa „Kukułka podrzuca jajko”. Wskazywanie różnic między monetami. Rozmienianie pieniędzy na drobne.
5. Powitanie zabawą „Dzień dobry, dzieci”. Utrwalenie wiadomości na temat budowy ptaków. Porównywanie ubarwienia ptaków. Poznanie znaczenia piór ptaków. Poznawanie wpływu zanieczyszczeń wód na ptasie pióra.

Wielkanoc 08-12.04.2019 r.

1. Słuchanie piosenki J. Kucharczyka pt. „Wielkanoc”. Rozmowa na temat piosenki. Nauka rymowanki I. Fabiszewskiej. Zabawa ruchowa „W poszukiwaniu kolorów”. Poszukiwanie kolorów, z których powstanie kolor zielony. Praca plastyczna „Pisanka Wielkanocna”. Odkrywanie litery f: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej.
2. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego pt. „Wielkanocny koszyczek”. Wypowiedzi dzieci na temat opowiadania. Zabawa ruchowa „Taniec kurcząt”. Zabawa w skojarzenia „Z czym kojarzy się Wielkanoc?”. Rozwiązywanie krzyżówki. Utrwalenie liter F, f.
3. Historyjka obrazkowa „Gdy skorupka jajka pękła”. Opisywanie kurczaka za pomocą określeń przymiotnikowych. Zabawa ruchowa „Rodzinne spotkania”. Nauka piosenki pt. „Wielkanoc”. Łączenie obrazków z ich nazwami.
4. Zajęcia matematyczne – zabawy kartami świątecznymi. Liczenie kart świątecznych. Budowanie domów z kart. Zabawa ruchowa „Świąteczne życzenia”. Obliczanie działań. Kolorowanie odpowiednich rysunków pisanek.
5. Słuchanie opowiadania B. Kosmowskiej pt. „Pamiętnik Kasi”. Rozmowa o treści opowiadania. Zabawa ruchowa „Kwoka i kurczęta”. Praca plastyczna „Kurczaczek Wielkanocny”. Numerowanie tulipanów według wielkości.

Wiosna na wsi 15-19.04.2019 r.

1. Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „Podwórkowa awantura”. Rozmowa na temat piosenki. Wskazywanie w otoczeniu przyrodniczym wszystkiego co jest zielone. Zabawa ruchowa „Żabki”. Poznawanie roli barwy ochronnej w życiu zwierząt. Praca plastyczna „W magicznym zielonym świecie”. Odkrywanie litery ż: małej, wielkiej, drukowanej, pisanej.
2. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej pt. „Kogutek”. Rozmowa na temat wiersza. Zorganizowanie teatru cieni na podstawie wiersza. Zabawa ruchowa „Odgłosy z wiejskiego podwórza”. Pisanie po śladach litery Ż, ż.

3. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej - Zaremby pt. „Kaczęta, prosięta…konięta?”. Rozmowa na temat opowiadania. Zabawa ruchowa „Koniki”. Dobieranie zdjęć zwierząt w pary. Nauka piosenki pt. „Podwórkowa awantura”. Czytanie tekstu pod obrazkiem z wyrazami z literą Ż, ż.
4. Wiersz E. Stadmuller pt. „Śniadanie”. Rozmowa na temat wiersza. Określanie znaczenia zwierząt dla człowieka. Zabawa ruchowa „Co to za zwierzę?”. Poznawanie właściwości wełny.
5. Słuchanie wiersza W. Chotomskiej pt. „Kaczki siedmioraczki”. Rozmowa na temat wiersza. Odnajdywanie ukrytych sylwet kaczek. Rozwiazywanie zadań matematycznych. Zajęcia techniczne „Łaciata krówka”. Tworzenie kompozycji ze stempli. Utrwalenie liczb i znaków: +,-, =, <,>.

Dbamy o przyrodę 23-26,29 -30.04.2019 r.

1. Słuchanie piosenki J. Kucharczyka pt. „Dbajmy o przyrodę”. Zapoznanie z tekstem piosenki. Zagadki słuchowe o wodzie. Słuchanie wiersza J. Papuzińskiej pt. „Chora rzeka”. Praca plastyczna „Ziemia przyszłości”. Odkrywanie litery h: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej.
2. Quiz „Czy jestem przyjacielem przyrody?”. Zabawa ruchowa „Szanuj zieleń”. Burza mózgów na temat „W jaki sposób możemy dbać o przyrodę?”. Akcja sprzątanie świata- wyjście na osiedle i sprzątanie terenu zieleni.
3. Poznanie i opisywanie wyglądu żaby. Poznawanie ciekawostek na temat żab. Ćwiczenia matematyczne „Liczymy z żabkami”. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Żabki”. Układanie zdań do obrazków.
4. Poznawanie budowy drzewa. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej pt. „Strażnicy przyrody”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa z chusta animacyjną „Sprzątamy las”.
5. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby pt. „Kosz”. Rozmowa na temat opowiadania. Wyjaśnienie znaczenia słowa ekolog. Zabawa w segregowanie śmieci. Zabawa ruchowa „Mali ekolodzy”.
6. Śpiewanie piosenki pt. „Dbajmy o przyrodę”. Poznanie symboli ekologicznych. Zabawa ruchowa „Powiedz i zrób”.

Ostatnio zmieniany wtorek, 02 kwiecień 2019 18:41

Początek strony