Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10 oraz ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z grupy II na maj 2019

Moja miejscowość, mój region 6-10.05.2019 r.

1. Powitanie zabawą „Witamy się”. Słuchanie wiersza I. R. Salach pt. „Dom”. Rozwiazywanie zagadek obrazkowych. Rozmowa na temat wiersza. Poznanie nazw regionów w Polsce oraz nazwy swojej miejscowości. Zabawa „Moja miejscowość”.
2. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby pt. „A u nas…”. Rozmowa na temat treści opowiadania. Praca z mapą Polski. Zabawa dydaktyczna „Obrazki i napisy”. Zabawa ruchowa „Na wycieczce”. Kolorowanie rysunku konturowego przedstawiającego zoo.
3. Nauka piosenki pt. „To tu”. K. Gowik. Opowieść ruchowa „Spacer po okolicy”. Przypomnienie legend krakowskich. Zabawa „Liczymy i gramy”. Pisanie liter po śladach.
4. Słuchanie wiersza M. Strękowskiej-Zaremby pt. „Małe miasteczko”. Rozmowa na temat wiersza. Poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania. Rozwiazywanie zagadek. Zabawa ruchowa „Po drodze do sklepu”.
5. Powitanie zabawą „Mało nas, mało nas”. Zabawa dydaktyczna „Listy i pocztówki”. Rozmowa na temat sposobów komunikowania się na odległość. Zabawa ruchowa „Rozsypane przesyłki”.

Moja ojczyzna 13-17.05.2019 r.

1. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby pt. „Dzień flagi”. Rozmowa na temat opowiadania. Przypomnienie tekstu hymnu narodowego. Zabawa ruchowa „Podróż po Polsce”.
2. Zabawa na powitanie „Powitanie warszawskiej Syrenki”. Zapoznanie z herbem Warszawy. Zabawa ruchowa „Podróż do stolicy”. Zabawa „Wycieczka po Warszawie”.
3. Słuchanie wiersza E. Stadtmuller pt. „Kim jesteś?”. Rozmowa na temat wiersza. Praca z mapą – zaproszenie w podróż do dużego miasta. Zabawa ruchowa „Wycieczka do dużego miasta”. Zabawy z piosenką pt. „Jestem Polakiem”.
4. Zabawa na powitanie „Witam, dzieci które…”. Wyjaśnienie znaczenia słowa sąsiad. Zapoznanie z sąsiadami Polski. Zabawa ruchowa „Podróż do krajów naszych sąsiadów”. Wskazywanie Polski na mapie.
5. Praca z mapą Europy. Zapoznanie z Unią Europejską. Poznawanie flagi Unii Europejskiej. Zajęcia plastyczne „To Polska, moja ojczyzna”.

Łąka w maju 20-24.05.2019 r.

1. Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „Karuzela na łące”. Rozmowa na temat piosenki. „Na łące w maju”- wycieczka na łąkę, połączona z zabawami badawczymi. Poznawanie budowy kwiatów za pomocą lupy. Słuchanie odgłosów łąki. Zabawa ruchowa „Rozmowy na łące”. Układanie puzzli „Łąka”.
2. Słuchanie wiersza B. Formy pt. „Łąka”. Rozmowa na temat wiersza. Opowieść ruchowa „Wycieczka na łąkę”. Zabawa ruchowa „Kwiaty”. Poznawanie sposobów wykorzystywanie łąki przez rolników.
3. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby pt. „Barwy ochronne”. Rozmowa na temat opowiadania. Utrwalenie pojęcia owady. Zabawa ruchowa „Mieszkańcy łąki”.
4. Zajęcia matematyczne „Wiosenne zabawy na łące”. Zabawa ruchowa „Biedronki i motyle”. Układanie sylwet owadów według instrukcji słownej. Porównywanie liczby owadów- fruwających i poruszających się po ziemi.
5. Słuchanie wiersza I. R. Salach pt. „Tęcza”. Rozmowa na temat wiersza. Wyjaśnienie pojęcia tęczy. Utrwalenie kolorów tęczy i barw podstawowych i pochodnych. Praca plastyczna „Mieszkańcy łąki”.

Święto rodziców 27-31.05.2019 r.

1. Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „M jak mama, t jak tata”. Zapoznanie z tekstem piosenki. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej pt. ”Dla Mamy i Taty”. Rozmowa na temat wiersza. Praca plastyczna „Portrety moich rodziców”.
2. Zabawa na powitanie „Delikatny jak kwiat”. Słuchanie wierszyka K. Datkun-Czerniak pt. „Mama”. Rozmowa na temat roli matki w rodzinie. Zabawa ruchowa „Ruchome bukiety”.
3. Słuchanie wiersza B. Kosmowskiej pt. „Dzień Taty”. Inscenizowanie wiersza. Zabawa lusterkami „Jak wyglądam?”. Zabawa w przeciwieństwa- wzbogacanie słownictwa. Zabawa ruchowa „Tata woła!”.
4. Powitanie „Zabawa w sylaby”. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej pt. „Mama i Tata”. Rozmowa na temat wiersza. Zagadki pantomimiczne „Co możemy robić wspólnie?”. Zabawa ruchowa „Zrób tyle samo”.
5. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego pt. „Pychotka dla mamy”. Rozmowa na temat opowiadania. Burza mózgów „Z czego ucieszy się mama, a z czego tata?”. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Taniec z mamą, taniec z tatą”.

Początek strony