Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10 oraz ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z grupy II na marzec 2019

Zwierzęta z dżungli i sawanny 1,4-8.03.2019 r.

1. Zabawa na powitanie „Dzień dobry” Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „Na sawannie”. Wypowiadanie się dzieci na temat treści piosenki. Zabawa opowieść ruchowa „Lot samolotem na sawannę i do dżungli”. Dobieranie obrazków w kolekcje. Zabawa „Zwierzęta w Afryce”. Praca plastyczna „Zwierzęta z dżungli”.
2. Słuchanie wierszy I. R. Salach pt. „Zwierzęta egzotyczne”. Rozmowa na temat wierszyków. Naśladowanie ruchów zwierząt egzotycznych. Zabawa ruchowa „Zwierzęta na wybiegi”.
3. Słuchanie wiersza P. Beręsewicza pt. „Gdzie jest żyrafa?”. Rozmowa na temat wiersza. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach. Zabawa ruchowa „Parada zwierząt. Zabawy przy piosence „Na sawannie”.
4. Zabawa paluszkowa według K. Sąsiadka pt. „Pięć małpek”. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego pt. „Przyjaciel małpki”. Rozmowa na temat opowiadania. Badanie właściwości bananów. Zabawa ruchowa „Jak poruszały się zwierzęta ?”.
5. Powitanie zabawą z piłką „Jakie zwierzątko lubię?”. Słuchanie wiersza I.R. Salach pt. „Podróże”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa dydaktyczna „Gdzie mieszkają zwierzęta?”
6. Zabawa z liczeniem „Tworzymy zwierzęce rodziny”. Zabawa ruchowa w kole „Czy jest ktoś…?”, „Szamański taniec”. Zajęcia plastyczne „Lew, zebra, słoń”.

Zwierzęta naszych pól i lasów 11-15.03.2019 r.

1. Słuchanie piosenki J. Kucharczyka pt. „W lesie”. Określanie budowy piosenki. Poznanie rodzajów miodu i znaczenia jego dla człowieka. Praca plastyczna ”Plaster miodu”.
2. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego pt. „Leśny dom”. Wypowiedzi dzieci na temat opowiadania. Zabawa ruchowa „Leśne zwierzęta”. Wzbogacenie wiadomości o życiu zwierząt leśnych.
3. Powitanie zabawą „Uśmiech i iskierka”. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach zamieszkujących pola. Zabawa ruchowa „W krecich tunelach”. Śpiewanie piosenki „W lesie”.
4. Odczytanie ogłoszenia napisanego przez Dzięcioła. Rozmowa na temat ogłoszenia. Zabawy matematyczne - Klasyfikowanie sylwet zwierząt, porównywanie liczebności zbiorów.
5. Słuchanie wiersza M. Strękowskiej – Zaremby pt. „Leśne piosenki”. Rozmowa o treści wiersza. Zabawa ruchowa „Koncert”. Praca plastyczna „Jaskółka”.

Marcowa pogoda 18-22.03.2019 r.

1. Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „Żartowniś marzec”. Rozmowa na temat piosenki. Wyjaśnienie pojęcia witaminy. Słuchanie wiersza S. Karaszewskiego pt. „Witaminowe abecadło”. Analizowanie wiersza. Zabawa ruchowa „Taniec witaminek”. Założenie hodowli cebuli. Zajęcia plastyczne „Wesoła cebula”.
2. Słuchanie wiersza E. Stadmuller pt. „Pokaż, pokaż marcu co tam mieszasz w garncu”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa ruchowa „Przedwiosenny spacer”. Zapoznanie z przysłowiem w marcu jak w garncu. Wykonanie zegara pogody.
3. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego pt. „Marcowy dzień”. Rozmowa na temat opowiadania. Zabawa ruchowa „Kałuże”. Zabawa ilustracyjna przy piosence „Żartowniś marzec”. Zabawa wyrabiająca reakcje na ustalone sygnały „Marzec i dzieci”.
4. Zajęcia matematyczne - Przygotowanie przepisu na marcową zupę, liczenie składników, utrwalenie nazw liczebników porządkowych. Zabawa ruchowa „Marcowe słoneczko.
5. Oglądanie inscenizacji wiersza A. Widzowskiej pt. „Pożegnanie Marzanny”. Rozmowa na temat inscenizacji. Zapoznanie z ludowym zwyczajem topienia Marzanny. Zabawa ruchowa „Pory roku”. Praca plastyczna „Wierzbowe bazie”.

Wiosenne przebudzenia 25-29.03.2019 r.

1. Słuchanie piosenki J. Kucharczyka pt. „Nareszcie wiosna”. Zapoznanie z tekstem piosenki, połączone z prezentacją obrazków przedstawiających zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną. Słuchanie wiersza B. Formy pt. „Nasze kwiaty”. Poznawanie właściwości ziemi. Praca plastyczna „Tulipany”.
2. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego pt. „Oznaki wiosny”. Rozmowa na temat opowiadania. Zabawa ruchowa „Zwiastuny wiosny”. Utrwalenie nazw pierwszych wiosennych kwiatów.
3. Słuchanie wiersza B. Formy pt. „Nadeszła wiosna”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa ruchowa „Wiosenny taniec”. Rozpoznawanie odgłosów wiosny. Zabawy przy piosence „Nareszcie wiosna”.
4. Inscenizacja wiersza A. Widzowskiej pt. „Wiosenna pobudka”. Samodzielne odgrywanie scenek przez dzieci. Zabawa ruchowa „Motyl w ogrodzie”.
5. Zajęcia matematyczne – obserwowanie w lusterku odbicia i symetrii, dostrzeganie regularności w innych obiektach. Zabawa ruchowa „Znajdź drugą połowę swojego obrazka”.

Początek strony