Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10 oraz ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II na listopad 2018

Moja rodzina 02, 05-09.11.2018 r.

1. Zabawa na powitanie „Wymawiam słowa dzieląc je na sylaby”. Składanie obrazka w całość. Słuchanie wiersza B. Kosmowskiej pt. „Dziwny lokator”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa ruchowa „Pajacyki i roboty”. Segregowanie przedmiotów według kryterium ustalonego samodzielnie. Praca plastyczna – „Mój pluszowy przyjaciel”. Słuchanie piosenki J. Kucharczyka pt. „Jak dobrze mieć rodzinę”.
2. Zabawa na powitanie „Dzieci, które mają…robią krok w tył”. Słuchanie baśni M. Strękowskiej - Zaremby pt. „Napój zapomnienia”. Wypowiadanie się dzieci na temat baśni. Opowiadanie baśni własnymi słowami przy pomocy obrazków, Zabawa ruchowa „Rodzinny krąg”. Zapoznanie z drzewem genealogicznym.
3. Zabawa na powitanie „ Gesty na powitanie”. Nazywanie zawodów przedstawionych na obrazkach. Wyjaśnienie pojęcia zawód. Zabawa ruchowa „Zawody”. Nauka piosenki „Jak dobrze mieć rodzinę”. Zabawy ruchowe przy piosence.
4. Zabawa na powitanie „ Piłka”. Budowanie zdań na podstawie obrazka przedstawiającego pokój oraz przeliczanie słów w zdaniach. Wykonanie w grupach projektu wnętrza pokoju z figur geometrycznych. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „W kawiarni”.
5. Powitanie zabawą „Na dany znak”. Rozwiązanie zagadki o rodzinie. Zabawa „W rodzinnym kręgu”. Zabawy badawcze – poznanie właściwości magnesu. Wywołanie efektu symetrii przez odbicie plamy atramentu.
6. Rozmowa o tym” Jak można spędzać czas ze swoją rodziną?”. Wyjaśnienie pojęcia plakat. Praca w zespołach – omawianie plakatu. Utrwalanie poznanej piosenki pt. „Jak dobrze mieć rodzinę”.

Mój dom 12-16.11.2018 r.

1. Zabawa na powitanie „ Witamy się”. Słuchanie wiersza P. Beręsewicza pt. „dom rodzinny”. Rozmowa na temat wiersza. Dokończ zdanie „ Mój dom rodzinny to taki dom, gdzie…”. Zabawa słownikowa „Jaki jest mój dom?”. Rozwiązywanie zagadek „Co w domu robi mama, a co robi tata?”.
2. Zabawa na powitanie „Witam tych, którzy mieszkają w …”. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby pt. „Plan przedszkola”. Rozmowa na temat opowiadania oraz etapów budowy domu. Wycieczka po przedszkolu. Wykonanie i odczytywanie planu przedszkola.
3. Zabawa na powitanie „Kłębek wełny”. Rozwiązywanie zagadek „Jakie zwierzęta hodujemy w domu?”. Właściwe i niewłaściwe zachowania wobec zwierząt – wypowiadanie się na temat obrazków. Zabawa ruchowa „Pieski na smyczy”. Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „Magiczne miejsce”.
4. Powitanie zabawą „Witam tych, którzy…”. Rozwiązanie zagadki na temat domu. Zabawa w zespołach „Dekoratorzy wnętrz”. Słuchanie wiersza I. R. Salach pt. „W moim domu”. Rozmowa na temat wiersza.
5. Zabawa na powitanie „Przekaż iskierkę”. Ćwiczenia słuchowe „Urządzenia elektryczne”. Określanie znaczenia urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego. Zabawa ruchowa „Pokrywka parzy”. Praca plastyczna „Piękny dywanik do mojego pokoju”.

Moje prawa i obowiązki 19-23.11.2018 r.

1. Zabawa na powitanie „ Witam”. Rozwiązywanie zagadek słuchowych „Co słychać w domu?”. Kończenie zdania „Gdy często słyszę płacz i krzyk, to…”. Rozmowa na temat prawa dzieci do ochrony przed przemocą. Zabawa ruchowa „Emocje w kolorowych pokojach”. Wykonanie pracy plastycznej „Jesienny witraż”.
2. Powitanie zabawą „Jesteśmy uprzejmi”. Rozmowa na temat praw dzieci. Powtarzanie fragmentu wiersza M. Brykczyńskiego pt. „O prawach dziecka”. Improwizacja ruchowa do utworu instrumentalnego „ Taniec z maskotką”.
3. Wysłuchanie wiersza I. Fabiszewskiej pt. „Prawa i obowiązki”. Rozmowa na temat wiersza, wyjaśnienie pojęcia obowiązek. Dokończ zdanie „Moim obowiązkiem w domu jest…”. Wykonanie plakatu z symbolami pt. „Mamy prawa i obowiązki”. Zabawa ruchowa z zastosowaniem rymowanki „Prawa i obowiązki”.
4. Powitanie zabawą „Wypowiadam słowa wykonując do nich ruchy”. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby pt. „Obowiązki”. Rozmowa na temat opowiadania. Zabawa ruchowa „Przedszkolne życie”. Rozmowa na temat praw i obowiązków przedszkolaka. Zabawa z piosenką pt. „Moje prawa”.
5. Powitanie zabawą „Domowe obowiązki”. Zabawa dydaktyczna „figury geometryczne”. Podsumowanie wiadomości o prawach i obowiązkach dzieci. Śpiewanie piosenki pt. „Moje prawa”.

Moje zdrowie i bezpieczeństwo 26-30.11.2018 r.

1. Słuchanie piosenki K. Gowik pt.” Lekcja zdrowia”. Wyjaśnienie pojęcia zdrowie. Słuchanie wiersza W. Grodzińskiej pt. „Chory kotek”. Rozmowa na temat wiersza oraz alergii na sierść. Poznanie ras kotów. Wykonanie pracy plastycznej „Kot”.
2. Zabawa na powitanie „Zdrowe nawyki”. Słuchanie wiersza I. R. Salach pt. „Czystość to zdrowie”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa „Przedmioty do utrzymania czystości”. Grupowanie ich. Rozwiązanie zagadek „Co jeszcze służy do utrzymywania czystości?”. Zabawa ruchowa „Ruchliwe kropki”.
3. Słuchanie wiersza I. R. Salach pt. „Co dla zdrowia”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa w zespołach „Co służy zdrowiu?”. Zabawa „Chore zabawki”. Część badawcza „Domowe sposoby na zdrowie”. Zabawa „Zdrowe czy niezdrowe?”.
4. Zabawa na powitanie „Potrafię się przedstawić”. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego pt. „Jazda bez trzymanki”. Rozmowa na temat opowiadania. Zabawa „Bezpieczne czy niebezpieczne?”. Zabawa ruchowa „Na ratunek”.
5. Powitanie zabawą „Co lubię jeść”. Zabawa „Gdzie można kupić leki?”. Zabawy rachunkowe „W aptece”. Zabawa dydaktyczna „Tak czy nie?”. Wykonanie pracy plastycznej „Zdrowe zakupy”.

Początek strony