Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III na październik 2018

Temat tygodnia: Idzie jesień... przez ogród i sad
Termin realizacji: 1.09. – 5.09.2018 r.

1. Przygoda z osą – rozmowa inspirowana rymowanką I. Fabiszewskiej ‘Ola w sadzie”.Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie, rozwijanie wrażliwości fonemowej.
2. Odkrywanie litery o: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Określanie miejsca samogłoski w słowach.
3. Praca plastyczna – rozwijanie inwencji twórczej .
4. Jesienna wizyta u dziadków – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Owocowa uczta”. Wzbogacanie wiedzy na temat wybranych zwierząt. Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań.
5. Poznajemy owoce – rozwijanie wrażliwości: wzrokowej węchowej, smakowej i dotykowej.
6. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenki „Zbiory z sadu i ogrodu”.
7. Warzywa z targu – zajęcia matematyczne. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej. Doskonalenie wiadomości na temat cyfr 1,2.
8. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
9. W przedszkolnej spiżarni – rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
10. Zajęcia plastyczne – rozwijanie inwencji twórczej.

Temat tygodnia: Idzie jesień... do zwierząt
Termin realizacji: 8.09. – 12.09.2018 r.

1. Album ze zwierzętami – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych książek, albumów.
2. Odkrywanie litery A: małej i dużej, drukowanej i pisanej. Rozwijanie wrażliwości fonemowej.
3. Zajęcia plastyczne – rozwijanie sprawności manualnych.
4. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy – rozmowy na podstawie opowiadania S. Karaszewskiego „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”. Wdrażanie do słuchania dłuższych wypowiedzi. Utrwalanie wiadomości na temat zmian zachodzących u zwierząt jesienią.
5. Jak jeż szukał mieszkania – historyjka obrazkowa. Rozwijanie rozumienia przyczynowo - skutkowego .
6. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenki „Jesienna zagadka”.
7. Zwierzęta w lesie – zajęcia matematyczne inspirowanie wierszem I.R. Salach „Dary jesieni”. Rozwijanie umiejętności rachunkowych.
8. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
9. Orzechy i orzeszki – poznawanie w zabawie właściwości wybranych produktów: kształt, kolor, wielkość.
10. Zajęcia plastyczne – rozwijanie inwencji twórczej.

Temat tygodnia: Co z czego otrzymujemy
Termin realizacji: 17. 08. – 21.08.2018 r.

1. Moja mama – praca z obrazkiem. Rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci. Rozwijanie wrażliwości fonemowej.
2. Odkrywanie litery M – dużej i małej, drukowanej i pisanej.
3. Praca plastyczna – rozwijanie inwencji twórczej.
4. Z wizyta w cukrowni i mleczarni – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej – Zaręby „Cukier”. Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody. Dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.
5. Z czego robi się chleb ? - zajęcia badawcze inspitowane historyjka obrazkową. Zapoznawanie się z etapami wyrobu chleba.
6. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenki „Jak to z chlebem było”.
7. Surowce i produkty – poznawanie wiadomości na temat zastosowania węgla i wełny, poznanie ich właściwości fizycznych.
8. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.
9. Zabawy z prostokątem – zajęcia matematyczne. Doskonalenie umiejętności nazewnictwa figur geometrycznych. Utrwalanie nazewnictwa liczb porządkowych.
10. Zajęcia plastyczne – rozwijanie sprawności manualnej.

Temat tygodnia: Idzie jesień…. z deszczem
Termin realizacji: 22.10. – 26.10.2018 r.

1. Odgłosy późnej jesieni – ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza I. R. Salach „Jesienna muzyka”. Dostrzeganie zmian zachodzących późną jesienią.
2. Odkrywanie litery E: dużej i małej, drukowanej i pisanej.
3. Praca plastyczna – rozwijanie sprawności manualnych.
4. Przygody kropelki – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Woda krąży”. Poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości.
5. Szary, jesienny dzień – zabawy słownikowo – gramatyczne inspirowane wierszem K. Dutkan czerniak „Szara pogoda”. Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i przymiotników.
6. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenki „Kłótnia kaloszy”.
7. Jesienne zabawy z wiatrem – zajęcia matematyczne. Posługiwanie się liczebnikami kardynalnymi i porządkowymi w różnych sytuacjach stwarzanych przez nauczyciela. Rozumienie pojęcia stałości liczby.
8. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności ruchowej.
9. Ubranie na jesienne chłody – rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych. Wdrażanie do dłuższych a zarazem logicznych wypowiedzi.
10. Zajęcia plastyczne – rozwijanie inwencji twórczej.

Ostatnio zmieniany wtorek, 09 październik 2018 20:47

Początek strony