Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10 oraz ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Dzieci podczas zabawy, doświadczania nowych rzeczy czy po prostu przy jedzeniu często się brudzą. Wydawałoby się, że jest to naturalne. Jednak zdarza się tak, że dla niektórych rodziców i nauczycieli jest to problem. Rodzic wychodzi z założenia, że jeśli posyła czyste dziecko do przedszkola to takie powinno wrócić, a jak jest inaczej to jest to wina nauczyciela, który „ nie dopilnował” dziecka. Dla nauczycieli jest to problem, który polega na wytłumaczeniu rodzicom powodu ubrudzenia nowych spodni bądź bluzki.
Jest takie słynne powiedzenie „brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”. Wszyscy je często powtarzamy jednak nie zawsze nam się to do końca podoba. Natomiast okazuje się, że poprzez pozwalanie dziecku na bycie samodzielnym, oznaczające to, że samo spożywa posiłki, samo rozwiązuje konflikty, biega, skacze, itp. uczy się nowych rzeczy, zdobywa wiedzę poprzez samodzielne doświadczanie.
Rodzic oddając swoje dziecko do przedszkola musi darzyć zaufaniem nauczycieli. Nauczyciele wiedzą co jest dobre dla dzieci, a co złe i na ile mogą dać swobody dzieciom. Jest zrozumiałe, że rodzice boją się o swoje pociechy kiedy nie mają ich obok siebie i muszą je oddać pod opiekę innych. Ale też oczekują, aby ich dziecko wynosiło dużo z przedszkola, zdobywało nową wiedzę i było aktywne. Więc jest to naturalne, że w ciągu godzin przebytych w przedszkolu dziecko ma prawo się pobrudzić, wywrócić czy zrobić dziurę w spodniach. Aby uniknąć sporów i niepotrzebnych przykrości, ubierajmy dziecko w wygodne stroje i nie koniecznie te najlepsze, żeby dzieci mogły je pobrudzić.
Jeśli dziecko naprawdę ma się dobrze bawić w przedszkolu i równocześnie czegoś nauczyć musi poćwiczyć dane doświadczenie, przecież ma prawo do popełniania błędów i do próby ich naprawienia.
Zachęcanie do samodzielności to najwyższy wyraz miłości, jaki można okazać dziecku. Dziecko potrafiące się samodzielnie ubrać, skorzystać z toalety czy zjeść czuje się bezpieczniej. Dziecko samodzielne radzi sobie łatwiej z wyzwaniami i czuje się pewniej w grupie. Nauczyciele i rodzice powinni pozwalać dzieciom doświadczać, poznawać świat, popełniać błędy i czuwać nad tym, aby były bezpieczne.


Opracowała: Joanna Jelonek


Źródło:

Przewodnik Bliżej Przedszkola nr 10.193/2017, pod red. R. Halik, M. Stasińska, M. Majewska, N. Łasocha, K. Gawlik, A. Czeglik s. 6-10

Wiersz
Święty Mikołaj

W mroźną noc grudniową
Wśród śnieżnej zamieci
Para reniferów
Z nieba do nas leci

Ciągną piękne sanie
W złocistym zaprzęgu
A w saniach Mikołaj
I worek prezentów

Piosenka
Płatki śniegu
Autor: Bliżej przedszkola grudzień 2019

Zimo mroźna, zimo biała,
W płatkach śniegu jesteś cała.
Dzieci chcą się bawić z tobą,
Już doczekać się nie mogą.

Ref. Płatki śniegu z wiatrem wirują
I zimowy pejzaż malują.
Dzyń, dzyń, dzyń, fiu, fiu, fiu,
Gwiżdże wiatr tam i tu. 2x
(całość śpiewana dwa razy)


Piosenka
Wakacje
B. Forma

Fale, morskie fale
I piasek na plaży,
O letniej zabawie
Kady przecież marzy.

Ref.:
Lato, lato, lato
Dzisiaj wita nas,
Latem, latem, latem
Miło spędzasz czas.

Góry, nasze góry
I pachnące lasy,
Plecak zabieramy,
Jedziemy na wczasy.

Rzeki i jeziora
Już na nas czekają,
Wisła i kajaki
Na spływ zapraszają.


Wiersz
Leśne szczęście

Lato, pobądź z nami.
Lato, nie uciekaj.
Dom daleko,
gwar daleko,
ale blisko rzeka.
Nie licz nam kukułko,
ile dni zostało,
bo leśnego szczęścia dla nas
zawsze będzie mało.

 


Źródło:
http://dzieci.epapa.pl/wiersze/12/
http://przedszkolaki-elmshorn.blogspot.com/2014/12/wierszyki-o-swietym-mikoaju-dla.html

Jak wyglądał świat przed milionami lat (2-6.12)

rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim,
wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,
kształtowanie poczucia rytmu,
wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych,
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
rozwijanie umiejętności matematycznym,
zachęcanie do uważnego słuchania N.,
rozwijanie sprawności ruchowej,
budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,
rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej.

Idzie zima ze śniegiem (9-13.12)

dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy,
wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
rozwijanie umiejętności wokalnych,
rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki,
rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
rozwijanie umiejętności matematycznych,
zachęcanie do uważnego słuchania poleceń N.,
rozwijanie sprawności ruchowej.
Wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, rozwijanie sprawności manualnej.

Idą święta (16-20.12)

poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
wzbogacanie zasobu słownictwa,
utrwalanie gry na poznanych instrumentach,
kształtowanie poczucia rytmu,
rozwijanie sprawności rachunkowych,
utrwalanie pojęć: wysoko, nisko.
rozwijanie sprawności ruchowej,
rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
wzbogacenie słownictwa,
rozwijanie sprawnościowi manualnej.

Kolędowanie i Nowy Rok (23,27,30-31.12)

wspólne kolędowanie
poznawanie historii dotyczącej kolędowania
rozwijanie aktywności muzycznej
kształtowanie poczucia rytmu

Rymowanka

Podajemy ręce
I szybko siadamy,
a teraz w kolana
lekko uderzamy.
Zamykamy oczy
Równo zaklaszczemy
I przez chwilę w ciszy
Wszyscy odpoczniemy.


Deszczowa cza-cza
Autor: Monika Majewska

Wietrzyk porwał już ostatnie liście,
Pod drzewami kasztanów dywan.
Poderwały się do lotu ptaki,
Kropla deszczu już po szybie pływa.

Ref. Jesień, jesień – klap, klap, klap,
Krople deszczu – łap, łap, łap,
Jesień, jesień – chlup, chlup, chlup,
Po kałużach –tup, tup, tup.

Ruda kitka szykuje zapasy,
Mały jeżyk pod listkami ziewa,
Szare chmury przegoniły słońce,
Jesień dziś deszczową cza-czę śpiewa.


Piosenka
Wakacje
Autor: B. Forma

Fale, morskie fale
I piasek na plaży,
O letniej zabawie
Każdy przecież marzy.

Ref.:
Lato, lato, lato
Dzisiaj wita nas,
Latem, latem, latem
Miło spędzasz czas.

Góry, nasze góry
I pachnące lasy,
Plecak zabieramy,
Jedziemy na wczasy.

Rzeki i jeziora
Już na nas czekają,
Wisła i kajaki
Na spływ zapraszają.


Wiersz


Leśne szczęście
Lato, pobądź z nami.
Lato, nie uciekaj.
Dom daleko,
gwar daleko,
ale blisko rzeka.
Nie licz nam kukułko,
ile dni zostało,
bo leśnego szczęścia dla nas
zawsze będzie mało.

 


Źródło:
http://dzieci.epapa.pl/wiersze/12/
Nowe przygody Olka i Ady przewodnik metodyczny cz.1

Moja rodzina (4-8.11)

nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny,
rozwijanie percepcji słuchowej,
rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
reagowanie na ustalone sygnały,
wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie,
rozwijanie umiejętności matematycznych,
zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny,
rozwijanie sprawności ruchowej,
wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
rozwijanie sprawności manualnej.

Mój dom (12-15.11)

zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki,
rozwijanie umiejętności matematycznych,
zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu,
rozwijanie reakcji na sygnał,
rozwijanie sprawności ruchowej,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
rozwijanie sprawności manualnej.

Moje prawa i obowiązki (18-22.11)

poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
rozwijanie reakcji na ustalone sygnały,
rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez N.,
doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętania poleceń;
nabywanie sprawności fizycznej,
utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka,
rozwijanie sprawności manualnej.

Moje zdrowie i bezpieczeństwo (25-29.11)

zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania,
poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,
rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
rozwijanie umiejętności wokalnych,
zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania,
rozwijanie sprawności rachunkowych,
rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,
nabywanie sprawności fizycznej,
kształtowanie nawyków higienicznych,
rozwijanie sprawności manualnej.

Piosenka

Kolorowe listki

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło.

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały.

Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho, sza, listki zasypiają.
Cicho, sza, oczka zamykają.


Wyliczanka

Wpadła gruszka do fartuszka,
A za gruszką dwa jabłuszka.
I śliweczka też by chciała,
Ale jeszcze jest za mała.

 


Źródło:
http://wiersze.juniora.pl/wyliczanki/wyliczanki_g03.html
https://miastodzieci.pl/piosenki/kolorowe-listki/

Idzie jesień… z deszczem (14-18.10)

poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
zwracanie uwagi na środki ostrożności,
instrumentacja do piosenki,
rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu,
rozwijanie sprawności ruchowej,
utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
rozwijanie sprawności manualnej.

Co z czego otrzymujemy (21-31.10)

Poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny
Łączenie ruchu z piosenką
Kształtowanie poczucia rytmu
Zapoznanie z etapami powstawania mąki
Właściwe posługiwanie się monetami w zabawie
Rozwijanie sprawności manualnej
Poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie
Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk
Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych
Ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
Odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe
Estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce

Wiersz

Jesienny pociąg
Autor: Dorota Gellner

Stoi pociąg na peronie -
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg sapiąc głośno.
Już w przedziałach grzyby rosną,
a na półce, wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone.


Piosenka

Sąsiadeczko, wiewióreczko

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz oczka czarne.
Nie bójże się, pokaż w lesie,
gdzie masz swą spiżarnię.

Wszędzie mam, tu i tam,
czego chcecie, to wam dam.
Fik - myk! Hyc - hyc!
Czego chcecie, to wam da.

Sąsiadeczko wiewióreczko,
co masz rude łapki,
jeśli łaska, sypnij z góry
orzeszków do czapki.

Dałabym nawet sześć,
lecz co w zimie będę jeść?
Fik - myk! Hyc - hyc!
Był orzeszek, nie ma nic!

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz rudy pyszczek,
tu na ziemię rzuć uprzejmie
kila ładnych szyszek.

Szyszki masz tu i tam,
wejdź na sosnę, urwij sam,
Fik - myk! Hyc - hyc!
Były szyszki, nie ma nic!

Strona 1 z 9

Początek strony