Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10 oraz ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Byliśmy w domu kultury i ozdabialismy szklane bombki. Udział w wycieczce brały gr I i II.

Dzisiaj w naszym przedszkolu zostały przeprowadzone warsztaty fotograficzne z profesjonalnym fotografem i sprzętem.

Wiersz
Tydzień

Tydzień ma siedem dni
Zna je mama, znasz i Ty.
Poniedziałek, wtorek, środa,
Czwartek, piątek i sobota
A w niedzielę razem z mamą powtórzymy znów to samo!


Piosenka
Babcia i dziadek
Autor: J. Kucharczyk

Gdy mama nie ma czasu,
A tata w pracy jest,
To ukochana babcia
Przygarnia chętnie mnie.

Ref. To babcia, babcia, babcia
Wciąż uczyc, jak mam żyć,
O dawnych pięknych czasach
Opowie tak jak nikt.
I zawsze mi pomoże,
Bo wciąż tuż obok jest.
Przytuli, pocałuje.
Tak bardzo kocha mnie!

Gdy mama robi pranie,
A tata wyjazd ma,
Jest zawsze przy mnie dziadek.
On świetnie o mnie dba.

Ref.
To dziadek, dziadek, dziadek
Wciąż uczy, jak mam żyć,
O dawnych, pięknych czasach
Opowie tak jak nikt.
I zawsze mi pomoże,
Bo wciąż tuż obok jest.
Przytuli, pocałuje,
Tak bardzo kocha mnie!

 


Źródło:
http://uciocimariolki.pl/piosenka-tydzien-ma-siedem-dni/

Tematyka tygodnia: Mijają dni, miesiące, lata (2-10.01)

nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
dostrzeganie upływu czasu,
rozwijanie sprawności ruchowej,
kształtowanie poczucia rytmu,
kontynuowanie rytmów,
rozwijanie orientacji przestrzennej,
rozwijanie sprawności ruchowej,
rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,
rozwijanie sprawności manualnej.

Tematyka tygodnia: Zima i zwierzęta (13-17.01)

rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu,
rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,
wykonanie układu ruchowego do piosenki,
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
rozwijanie sprawności rachunkowych,
zachęcanie do uważnego słuchania N.,
rozwijanie sprawności ruchowej,
utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą,
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz sprawności manualnej.

Tematyka tygodnia: Babcia i dziadek (20-24.01)

rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,
opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych,
rozwijanie umiejętności uważnego słuchania N.,
rozwijanie sprawności ruchowej,
wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,
rozwijanie sprawności manualnej.

Tematyka tygodnia: Bezpieczeństwo (27-31.01)

uświadomienie zagrożeń wynikających z:
oddalania się od rodziców, nauczyciela,
nawiązywania kontaktów z nieznajomymi (odchodzenia z nimi, przyjmowania prezentów),
samodzielnego spożywania lekarstw,
samodzielnego stosowania środków chemicznych,
korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.

Lateralizacja jest to stronność, czyli dominacja narządów ruchu podczas pracy kończyn górnych i dolnych oraz narządów zmysłów oczu i uszu. Lateralizacje ustala się również w zakresie dominacji pracy półkuli mózgowej. Jeśli lateralizacja jest prawostronna to dominuje półkula lewa mózgu, jeśli lateralizacja jest lewostronna to dominuje prawa półkula mózgu.

Proces lateralizacji rozwija się już w okresie niemowlęcym. Badania jednak nie wykazują różnic w zakresie preferencji jednej z rąk do 6 miesiąca roku życia. Od 7 miesiąca życia dziecka jedna z półkul mózgowych zaczyna przejawiać przewagę czynnościową i wtedy widać u dziecka ze chętniej posługuje się prawą lub lewą ręką. Między 2 a 3 rokiem życia można zaobserwować zanik przejawów lateralizacji kończyn górnych, ponieważ doskonali się wtedy umiejętność chodzenia i biegania, która angażuje jednocześnie dwie półkule mózgowe. Gdy czynność chodzenia staje się umiejętnością zautomatyzowaną, dziecko zaczyna wyraźnie preferować jedną z rąk. Dopiero w wieku 6-7 lat ustala się dominacja jednej z rąk. Lateralizacja pozostałych narządów ruchu wykształca się do 12-14 roku życia.

Rodzaje lateralizacji:

    • lateralizacja jednorodna – gdy występuje dominacja prawostronna oka, ręki, nogi i lewej półkuli mózgu lub lewostronna ręki, nogi, oka i prawej półkuli mózgu,
    • lateralizacja niejednorodna- składa się na nią lateralizacja skrzyżowana, która występuje, gdy przewaga narządów ruchu i zmysłów jest po obu stronach ciała np. praworęczne, lewooczne,
    • lateralizacja nieustalona (słaba)- występuje wtedy, gdy nie ma ustalonej dominacji narządów ruchu i zmysłów, np. oburęczność, obuoczność.

Lateralizację sprawdza się dopiero od 3 roku życia dziecka. Kiedy dzieci zaczynają pisać litery w przedszkolu, często piszą ich lustrzane odbicie. Nie jest to jednak powód do zmartwień jest to normalne i wynika z niedojrzałości w zakresie orientacji w przestrzeni. Jeśli w pierwszej klasie dzieci nadal utrzymują taki sposób pisania może to być powód do niepokoju. Wtedy powinno się porozmawiać z psychologiem/pedagogiem. U dzieci, których zdiagnozowano w późniejszym wieku dysleksję, występuje lateralizacja niejednorodna najczęściej skrzyżowana. Tym dzieciom należy się bacznie przyglądać i dawać pomoc w formie dodatkowych ćwiczeń.

U dzieci, które mają opóźniony rozwój lateralizacji, może się to w znaczący sposób przekładać na różne umiejętności. Specjaliści zwracają uwagę na trudności w różnicowaniu prawej i lewej strony, w orientacji w schemacie ciała, problemy z orientacja w przestrzeni lub trudności z koordynacją wzrokowo- ruchową. Wymienione trudności mogą przejawiać się w problemach w nauce pisania i czytania. Mogą również powodować problemy w odzwierciedlaniu figur geometrycznych lub rysowaniu figur symetrycznych.

Opracowała : Joanna Jelonek

 


Źródło: Przewodnik Bliżej Przedszkola nr 12.219/2019, pod red. R. Halik, M. Stasińska, M. Majewska, N. Łasocha, A. Czeglik s. 19-21

Odwiedziła nas mama Roberta ze swoimi papugami.

Dzieci podczas zabawy, doświadczania nowych rzeczy czy po prostu przy jedzeniu często się brudzą. Wydawałoby się, że jest to naturalne. Jednak zdarza się tak, że dla niektórych rodziców i nauczycieli jest to problem. Rodzic wychodzi z założenia, że jeśli posyła czyste dziecko do przedszkola to takie powinno wrócić, a jak jest inaczej to jest to wina nauczyciela, który „ nie dopilnował” dziecka. Dla nauczycieli jest to problem, który polega na wytłumaczeniu rodzicom powodu ubrudzenia nowych spodni bądź bluzki.
Jest takie słynne powiedzenie „brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”. Wszyscy je często powtarzamy jednak nie zawsze nam się to do końca podoba. Natomiast okazuje się, że poprzez pozwalanie dziecku na bycie samodzielnym, oznaczające to, że samo spożywa posiłki, samo rozwiązuje konflikty, biega, skacze, itp. uczy się nowych rzeczy, zdobywa wiedzę poprzez samodzielne doświadczanie.
Rodzic oddając swoje dziecko do przedszkola musi darzyć zaufaniem nauczycieli. Nauczyciele wiedzą co jest dobre dla dzieci, a co złe i na ile mogą dać swobody dzieciom. Jest zrozumiałe, że rodzice boją się o swoje pociechy kiedy nie mają ich obok siebie i muszą je oddać pod opiekę innych. Ale też oczekują, aby ich dziecko wynosiło dużo z przedszkola, zdobywało nową wiedzę i było aktywne. Więc jest to naturalne, że w ciągu godzin przebytych w przedszkolu dziecko ma prawo się pobrudzić, wywrócić czy zrobić dziurę w spodniach. Aby uniknąć sporów i niepotrzebnych przykrości, ubierajmy dziecko w wygodne stroje i nie koniecznie te najlepsze, żeby dzieci mogły je pobrudzić.
Jeśli dziecko naprawdę ma się dobrze bawić w przedszkolu i równocześnie czegoś nauczyć musi poćwiczyć dane doświadczenie, przecież ma prawo do popełniania błędów i do próby ich naprawienia.
Zachęcanie do samodzielności to najwyższy wyraz miłości, jaki można okazać dziecku. Dziecko potrafiące się samodzielnie ubrać, skorzystać z toalety czy zjeść czuje się bezpieczniej. Dziecko samodzielne radzi sobie łatwiej z wyzwaniami i czuje się pewniej w grupie. Nauczyciele i rodzice powinni pozwalać dzieciom doświadczać, poznawać świat, popełniać błędy i czuwać nad tym, aby były bezpieczne.


Opracowała: Joanna Jelonek


Źródło:

Przewodnik Bliżej Przedszkola nr 10.193/2017, pod red. R. Halik, M. Stasińska, M. Majewska, N. Łasocha, K. Gawlik, A. Czeglik s. 6-10

Wiersz
Święty Mikołaj

W mroźną noc grudniową
Wśród śnieżnej zamieci
Para reniferów
Z nieba do nas leci

Ciągną piękne sanie
W złocistym zaprzęgu
A w saniach Mikołaj
I worek prezentów

Piosenka
Płatki śniegu
Autor: Bliżej przedszkola grudzień 2019

Zimo mroźna, zimo biała,
W płatkach śniegu jesteś cała.
Dzieci chcą się bawić z tobą,
Już doczekać się nie mogą.

Ref. Płatki śniegu z wiatrem wirują
I zimowy pejzaż malują.
Dzyń, dzyń, dzyń, fiu, fiu, fiu,
Gwiżdże wiatr tam i tu. 2x
(całość śpiewana dwa razy)


Piosenka
Wakacje
B. Forma

Fale, morskie fale
I piasek na plaży,
O letniej zabawie
Kady przecież marzy.

Ref.:
Lato, lato, lato
Dzisiaj wita nas,
Latem, latem, latem
Miło spędzasz czas.

Góry, nasze góry
I pachnące lasy,
Plecak zabieramy,
Jedziemy na wczasy.

Rzeki i jeziora
Już na nas czekają,
Wisła i kajaki
Na spływ zapraszają.


Wiersz
Leśne szczęście

Lato, pobądź z nami.
Lato, nie uciekaj.
Dom daleko,
gwar daleko,
ale blisko rzeka.
Nie licz nam kukułko,
ile dni zostało,
bo leśnego szczęścia dla nas
zawsze będzie mało.

 


Źródło:
http://dzieci.epapa.pl/wiersze/12/
http://przedszkolaki-elmshorn.blogspot.com/2014/12/wierszyki-o-swietym-mikoaju-dla.html

Jak wyglądał świat przed milionami lat (2-6.12)

rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim,
wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,
kształtowanie poczucia rytmu,
wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych,
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
rozwijanie umiejętności matematycznym,
zachęcanie do uważnego słuchania N.,
rozwijanie sprawności ruchowej,
budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,
rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej.

Idzie zima ze śniegiem (9-13.12)

dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy,
wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
rozwijanie umiejętności wokalnych,
rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki,
rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
rozwijanie umiejętności matematycznych,
zachęcanie do uważnego słuchania poleceń N.,
rozwijanie sprawności ruchowej.
Wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, rozwijanie sprawności manualnej.

Idą święta (16-20.12)

poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
wzbogacanie zasobu słownictwa,
utrwalanie gry na poznanych instrumentach,
kształtowanie poczucia rytmu,
rozwijanie sprawności rachunkowych,
utrwalanie pojęć: wysoko, nisko.
rozwijanie sprawności ruchowej,
rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
wzbogacenie słownictwa,
rozwijanie sprawnościowi manualnej.

Kolędowanie i Nowy Rok (23,27,30-31.12)

wspólne kolędowanie
poznawanie historii dotyczącej kolędowania
rozwijanie aktywności muzycznej
kształtowanie poczucia rytmu

Strona 1 z 10

Początek strony