Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

27 lutego 2020 grupy I i II z ulicy Obozowej udały się do Muzeum Obwarzanka.

Dziś odbył się bal karnawałowy grupy I i II.

Materiały do pobrania w załączniku.

Gr. 1
Słuchanie wiersza B. Formy „Nadeszła wiosna”.
Spojrzał w okno mały Paweł,
A w ogrodzie wiosna…
Świeżą trawę, przebiśniegi
W koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów w parku i w ogrodzie.
Zapomnijcie, moi mili,
O śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka
Garść ciepłych promieni.
Gdy ogrzeje nimi ziemię,
Świat się zazieleni.

Rozmowa na temat wiersza.
- Co zrobiła wiosna?
- Co jeszcze się zmieniło?


Gr. 1
Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Kwiaty rosną”.
Siad podparty, naśladowanie nasionka. Na hasło „Kwiatek rośnie”, powolne podnoszenie się do góry, aż do wyprostu, i wyciąganie rąk do góry.


Gr. 1
Kolorowanie kredkami wiosennych kwiatów – przebiśniegów.

Gr. 2 Słuchanie wiersza K. Datkun- Czerniak „Czekam na wiosnę”.

Dość mam sanek,
Nart i śniegu.
Chcę już w piłkę grać!
Po zielonej trawie biegać!
W berka sobie grać!

Dość mam chlapy i roztopów,
Szarych, smutnych dni.
Przybądź, wiosno, jak najprędzej,
Rozchmurz niebo mi.
Przynieś kwiaty, promień słonka,
Zieleń liści, ptaków śpiew.
Niech zadźwięczy pieśń skowronka.
Przybądź, proszę cię!


Rozmowa na temat wiersza.
- O co prosiła autorka wiersza?
- Dlaczego tęskniła za wiosną?
- Dlaczego chciała, aby odeszła zima?

Gr. 2
Ćwiczenia fleksyjne „Czego brakuje?
(Poprawne stosowanie końcówki rzeczownika w dopełniaczu)
Jedna kra – dwie kry
Jedno słońce – dwa słońca
Jeden krokus- dwa krokusy
Jedna chmura – dwie chmury
Jeden skowronek – dwa skowronki
Gr. 2
Ćwiczenia grafomotoryczne – łączenie kropek.

Gr. 2
Kolorowanie kredkami wiosennych kwiatów – krokusów.

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z wytycznymi nasze przedszkole jest zamknięte.
Będziemy przesyłać Państwa dzieciom zadania do wykonania podczas pobytu w domu.

Pierwsze zadanie związane jest z motoryką małą, aby przygotowywać dzieci do nauki pisania i czytania.

Gr 1 – prosimy o wybranie „jednego” dowolnego prostego kształtu np. zwierzątko, kwiatek przedmiot

Gr 2 – prosimy o wybranie jednej litery alfabetu

Format pracy A4 na grubszym papierze.

Prosimy o wyklejenie wybranych kształtów, liter alfabetu wybranym materiałem: bibułą, papierem kolorowym, ryżem, kaszą, cekinami, itd.

Przykładowe prace do pobrania znajdują się w załącznikach pod tekstem – można wybrać coś innego.

Gr 1
Prosimy o przeczytanie dzieciom wiersza Iwony Salach „Znak wiosny”.

Wielkie zmiany dziś w ogrodzie,
Nie zobaczysz ich na co dzień.
Czy słyszycie, dzieci?
Woda z dachu ciurkiem leci:
Kapu, kap, chlapu, chlap,
To na pewno wiosny znak!

Młoda trawa już urosła
i w ogrodzie się zieleni,
taka tylko rośnie wiosną
odcieniami aż się mieni.

Tam pod płotem jeszcze śnieg,
a w nim co to? Kwiatek?
to przebiśnieg, a więc wiosna.
wiosna rządzi światem.

Na stodole w wielkim kole
stoi biały bociek,
a skowronek tuż nad boćkiem
śpiewa słodko w locie.

A więc, skoro takie zmiany
zachodzą na świecie,
to na pewno przyszła wiosna,
wiosna przyszła przecież!

Rozmowa na temat wiersza: „Jakie znaki wiosny były wymienione w wierszu?

Gr 2
W załączniku pod tekstem znajdują się ćwiczenia grafomotoryczne związane z literą „G”.


Gr 1 i 2
Zachęcamy do założenia własnej hodowli roślin. Przy pomocy kubeczków jednorazowych lub po jogurtach oraz ziemi, można zasadzić fasolę, cebulę, lub cebulkę kwiatową. Po powrocie do przedszkola utworzymy wystawę w kąciku przyrody.

Pozdrawiamy
Aleksandra Marszalik, Joanna Jelonek

Wiersz

Marzanna, zimowa panna,
w słomianej sukience rozpostarła ręce.
W lęku drżąca cała, topić się nie chciała.
z rozwichrzonym włosem, ognie ją poniosą.
Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się ukorzą
i porą radosną zawitaj nam wiosno!


Piosenka
Maszeruje wiosna

1. Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu
małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona.
gdybyś zapomniała inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

 


Źródło:
http://www.pse.edu.pl/grupy/krasnale/wiersze-i-piosenki/maszeruje-wiosna-k-boek-gowik
http://dzieci.epapa.pl/wiersze/3/

Temat tygodnia: Zwierzęta dżungli i sawanny

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • poszerzanie wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych,
 • poznawanie właściwości bananów i fig, w tym walorów smakowych,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
 • rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych, aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek.

Temat tygodnia: Zwierzęta z naszych pól i lasów

 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do dbałości o porządek i wystrój sali,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa,
 • wzbogacenie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyją,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • przestrzeganie ustalonych zasad zachowania,
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania instrukcji przekazywanej przez N.,
 • zwrócenie uwagi na różnice w sposobie poruszania się zwierząt, rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej.

Temat tygodnia: Marcowa pogoda

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
 • kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
 • poznawanie w zabawie właściwości farb i zjawiska mieszania się kolorów,
 • wyrabianie umiejętności reagowania określonymi ruchami na dźwięki,
 • rozwijanie zdolności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • utrwalanie pojęć: długi, krótki,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji w obrębie ciała,
 • przekazywanie wiedzy dotyczącej pogody,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • uczestniczenie w samodzielnych zabawach w teatr, z wykorzystaniem różnych akcesoriów, zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy.

Temat tygodnia: Wiosenne przebudzenia

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,
 • zgodne współdziałanie z rówieśnikami,
 • rozwijanie koncentracji,
 • utrwalanie posiadanych wiadomości na temat pór roku,
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów,
 • utrwalanie wybranych kolorów,
 • poszerzanie wiedzy na temat zmian zachodzących wiosną w życiu małych zwierząt,
 • rozwijanie sprawności manualnej, wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów.

Jak przygotować dziecko do nauki czytania?


W przedszkolu pojawia się tak zwane czytanie globalne czyli całościowe. Dziecko nie rozpoznaje liter w wyrazie, ale w połączeniu z obrazkiem rozpoznaje go jako całość. Dobry rozwój mowy , bogate słownictwo i prawidłowa wymowa dziecka sprzyja kształtowaniu gotowości do nauki czytania. Sześciolatek powinien już prawidłowo artykułować głoski. Należy kształtować motywację do samodzielnego czytania. Pomaga w tym literatura dziecięca. Dziecko zainteresowane słowem pisanym zaspokaja własną ciekawość, czerpie radość z poznawania i zdobywania nowych umiejętności i tym samym pokonuje trudności. Mobilizacją do dalszych wysiłków jest nagroda w formie pochwały osoby dorosłej.
Proces czytania w przedszkolu kieruje się pewnymi zasadami dydaktycznymi:
- zasada stopniowania trudności – polega na przechodzeniu od ćwiczeń prostych do coraz bardziej złożonych,
- zasada indywidualizacji – każde dziecko jest inne i w różnym czasie zdobywa umiejętności, zatem tez w innym czasie będzie przyswajało sobie litery,
- zasada systematyczności – polega na rozłożeniu nauki czytania na cały rok przedszkolny, stopniowego wprowadzania liter oraz ich utrwalania ( wprowadzanie trzech-czterech liter w ciągu miesiąca).
Podczas przygotowania dzieci do nauki czytania ważne jest, aby zachować kolejne etapy. Z najmłodszymi dziećmi prowadzi się ćwiczenia uwrażliwiające na odbieranie różnorodnych dźwięków z otoczenia, np. odgłosy instrumentów, zwierząt, zjawisk atmosferycznych, przedmiotów i dźwięków mowy ludzkiej. Kolejnym etapem są ćwiczenia doskonalące słuch językowy. Jest to kształtowanie pojęcia „zdania”. Dzieci zaczynają rozumieć, że w trakcie mówienia wypowiadamy, to o czym myślimy, tworząc w ten sposób zdanie. Zaczynamy ćwiczenia od bardzo krótkich zdań, np. „Ala ma kota”, „Ola ma psa”. Dzieci określają liczbę wyrazów w zdaniu. Można tutaj wykorzystać różne liczmany, np. klocki, kasztany, patyczki. Potem zwiększamy poziom trudności dokładając kolejne wyrazy, rozbudowując nasze zdanie, np. „Ala ma małego kota”, „Ola ma dużego psa”. Takie zabawy z dzieckiem pozwalają mu zrozumieć, że w trakcie naszego mówienia można wyodrębnić zdania, a w nich wyrazy. Kiedy dziecko opanuje już umiejętność wyodrębniania wyrazów w zdaniu można przystąpić do zabaw, w których należy wyodrębnić sylaby w wyrazach, przeliczając te sylaby i określać ich liczbę. Gdy dziecko zna już kilka liter, można wprowadzić rebusy obrazkowo-literowe. Nauka czytania zaczyna się od czytania sylab. Czytanie sylabami wpływa pozytywnie na stopień rozumienia tekstu i poprawia płynność czytania. Jeżeli dziecko wyodrębnia już słuchowo zdania, wyrazy i sylaby, należy przystąpić do analizy i syntezy głoskowej wyrazów, czyli określania jakie głoski słychać na początku, na końcu i w środku wyrazu.
W procesie nauki czytania bardzo ważne są zabawy doskonalące wrażliwość słuchową i spostrzegawczość wzrokową. Litera jest to znak graficzny, który piszemy i widzimy, natomiast głoska to odpowiednik słuchowy litery, który wymawiamy i słyszymy.
Powodem trudności w czytaniu u dzieci może być obniżony poziom funkcji psychicznych i procesów poznawczych. Może im towarzyszyć niski poziom orientacji w przestrzeni i zaburzona lateralizacja. Również wady wzroku i słuchu często utrudniają dokonywanie analizy wzrokowo-słuchowej. Dzieci w takimi problemami mylą często litery o podobnym kształcie i brzmieniu. Niewielkie trudności można niwelować samemu, natomiast niepokojące nas problemy należy skonsultować ze specjalistami, aby mogli postawić właściwą diagnozę.

Źródło: Przewodnik Bliżej Przedszkola nr 7-8.214-215/2019, pod red. R. Halik, M. Stasińska, M. Majewska, N. Łasocha, K. Gawlik, A. Czeglik s. 36-37

Opracowała : Joanna Jelonek

Wiersz

Babcia z dziadkiem są wspaniali!
Gwiazdkę z nieba by nam dali.
Są kochani, my to wiemy…
Babciu, dziadku, dziękujemy!

 

Piosenka
Każda babcia ma dziś święto
Autor: Bliżej przedszkola styczeń 2020

Każda babcia właśnie dzisiaj
swoje święto ma.
Nawet babcia kotka, misia,
zebry oraz lwa.

Ref: Wszystkie babcie, chyba wiecie,
najwspanialsze są na świecie,
ale przysiąc mogę Wam,
że ja najlepszą mam!

Zaraz babcie uściskamy,
bo już na to czas,
ale najpierw zaśpiewamy
dla nich jeszcze raz.

 


Źródło:
Bliżej przedszkola, styczeń 2020

Baśnie, bajki, bajeczki (3-7.02)

- poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
- poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci – poznanie nowej techniki,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie logicznego myślenia,
- rozwijanie umiejętności skupiania i utrzymywania uwagi na określonym zadaniu,
- poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
- rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
- dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
- układanie kompozycji z figur geometrycznych,
- kształtowanie prawidłowej postawy,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
- układanie obrazków według kolejności zdarzeń,
- wyrabianie empatii,
- zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym.

Muzyka wokół nas (10-14.02)

- zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
- pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
- odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- uczestniczenie w zabawach badawczych,
- poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim kontakcie z nimi,
- poznanie nowej piosenki,
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
- rozwijanie spostrzegawczości: wzrokowej i słuchowej,
- liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych w zakresie 4; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań,
- wypowiadanie się na temat obrazka,
- rozbudzanie zainteresowań muzycznych,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka, nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych.

Nie jesteśmy sami w kosmosie (17-21.02)

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
- dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
- rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- poznanie nowej piosenki,
- rozwijanie zdolności szybkiej reakcji na ustalone hasła,
- rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,
- rozwijanie postawy badawczej,
- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- zaznajomienie ze środkami transportu,
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza,
- rozwijanie umiejętności współpracy, poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem.

Zawody (24-28.02)

- budowanie wiedzy dzieci o świecie społecznym – zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów,
- zwrócenie uwagi na wartość pracy ludzkiej,
- zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu,
- organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia,
- doskonalenie umiejętności pracy – indywidualnej, w parach i w grupach,
- rozwijanie umiejętności argumentowania swojego wyboru, kształtowanie zdolności prezentowania się na forum grupy.

Byliśmy w domu kultury i ozdabialismy szklane bombki. Udział w wycieczce brały gr I i II.

Strona 1 z 11

Początek strony