Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Temat tygodnia: Zwierzęta dżungli i sawanny

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • poszerzanie wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych,
 • poznawanie właściwości bananów i fig, w tym walorów smakowych,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
 • rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych, aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek.

Temat tygodnia: Zwierzęta z naszych pól i lasów

 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do dbałości o porządek i wystrój sali,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa,
 • wzbogacenie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyją,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • przestrzeganie ustalonych zasad zachowania,
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania instrukcji przekazywanej przez N.,
 • zwrócenie uwagi na różnice w sposobie poruszania się zwierząt, rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej.

Temat tygodnia: Marcowa pogoda

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
 • kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
 • poznawanie w zabawie właściwości farb i zjawiska mieszania się kolorów,
 • wyrabianie umiejętności reagowania określonymi ruchami na dźwięki,
 • rozwijanie zdolności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • utrwalanie pojęć: długi, krótki,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji w obrębie ciała,
 • przekazywanie wiedzy dotyczącej pogody,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • uczestniczenie w samodzielnych zabawach w teatr, z wykorzystaniem różnych akcesoriów, zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy.

Temat tygodnia: Wiosenne przebudzenia

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,
 • zgodne współdziałanie z rówieśnikami,
 • rozwijanie koncentracji,
 • utrwalanie posiadanych wiadomości na temat pór roku,
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów,
 • utrwalanie wybranych kolorów,
 • poszerzanie wiedzy na temat zmian zachodzących wiosną w życiu małych zwierząt,
 • rozwijanie sprawności manualnej, wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów.

Wiersz
Tydzień

Tydzień ma siedem dni
Zna je mama, znasz i Ty.
Poniedziałek, wtorek, środa,
Czwartek, piątek i sobota
A w niedzielę razem z mamą powtórzymy znów to samo!


Piosenka
Babcia i dziadek
Autor: J. Kucharczyk

Gdy mama nie ma czasu,
A tata w pracy jest,
To ukochana babcia
Przygarnia chętnie mnie.

Ref. To babcia, babcia, babcia
Wciąż uczyc, jak mam żyć,
O dawnych pięknych czasach
Opowie tak jak nikt.
I zawsze mi pomoże,
Bo wciąż tuż obok jest.
Przytuli, pocałuje.
Tak bardzo kocha mnie!

Gdy mama robi pranie,
A tata wyjazd ma,
Jest zawsze przy mnie dziadek.
On świetnie o mnie dba.

Ref.
To dziadek, dziadek, dziadek
Wciąż uczy, jak mam żyć,
O dawnych, pięknych czasach
Opowie tak jak nikt.
I zawsze mi pomoże,
Bo wciąż tuż obok jest.
Przytuli, pocałuje,
Tak bardzo kocha mnie!

 


Źródło:
http://uciocimariolki.pl/piosenka-tydzien-ma-siedem-dni/

Tematyka tygodnia: Mijają dni, miesiące, lata (2-10.01)

nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
dostrzeganie upływu czasu,
rozwijanie sprawności ruchowej,
kształtowanie poczucia rytmu,
kontynuowanie rytmów,
rozwijanie orientacji przestrzennej,
rozwijanie sprawności ruchowej,
rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,
rozwijanie sprawności manualnej.

Tematyka tygodnia: Zima i zwierzęta (13-17.01)

rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu,
rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,
wykonanie układu ruchowego do piosenki,
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
rozwijanie sprawności rachunkowych,
zachęcanie do uważnego słuchania N.,
rozwijanie sprawności ruchowej,
utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą,
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz sprawności manualnej.

Tematyka tygodnia: Babcia i dziadek (20-24.01)

rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,
opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych,
rozwijanie umiejętności uważnego słuchania N.,
rozwijanie sprawności ruchowej,
wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,
rozwijanie sprawności manualnej.

Tematyka tygodnia: Bezpieczeństwo (27-31.01)

uświadomienie zagrożeń wynikających z:
oddalania się od rodziców, nauczyciela,
nawiązywania kontaktów z nieznajomymi (odchodzenia z nimi, przyjmowania prezentów),
samodzielnego spożywania lekarstw,
samodzielnego stosowania środków chemicznych,
korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.

Jak wyglądał świat przed milionami lat (2-6.12)

rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim,
wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,
kształtowanie poczucia rytmu,
wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych,
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
rozwijanie umiejętności matematycznym,
zachęcanie do uważnego słuchania N.,
rozwijanie sprawności ruchowej,
budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,
rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej.

Idzie zima ze śniegiem (9-13.12)

dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy,
wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
rozwijanie umiejętności wokalnych,
rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki,
rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
rozwijanie umiejętności matematycznych,
zachęcanie do uważnego słuchania poleceń N.,
rozwijanie sprawności ruchowej.
Wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, rozwijanie sprawności manualnej.

Idą święta (16-20.12)

poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
wzbogacanie zasobu słownictwa,
utrwalanie gry na poznanych instrumentach,
kształtowanie poczucia rytmu,
rozwijanie sprawności rachunkowych,
utrwalanie pojęć: wysoko, nisko.
rozwijanie sprawności ruchowej,
rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
wzbogacenie słownictwa,
rozwijanie sprawnościowi manualnej.

Kolędowanie i Nowy Rok (23,27,30-31.12)

wspólne kolędowanie
poznawanie historii dotyczącej kolędowania
rozwijanie aktywności muzycznej
kształtowanie poczucia rytmu

Piosenka
Zróbmy wielkie koło
N. Łasocha

Chwyćmy się za ręce,
Zróbmy wielkie koło.
Z uśmiechem na twarzy
Bawmy się wesoło.
(Poruszamy się jak
Żołnierzyki
Pajacyki
Wyścigówki)


Piosenka
Wakacje
B. Forma

Fale, morskie fale
I piasek na plaży,
O letniej zabawie
Każdy przecież marzy.

Ref.:
Lato, lato, lato
Dzisiaj wita nas,
Latem, latem, latem
Miło spędzasz czas.

Góry, nasze góry
I pachnące lasy,
Plecak zabieramy,
Jedziemy na wczasy.

Rzeki i jeziora
Już na nas czekają,
Wisła i kajaki
Na spływ zapraszają.


Wiersz

Leśne szczęście
Lato, pobądź z nami.
Lato, nie uciekaj.
Dom daleko,
gwar daleko,
ale blisko rzeka.
Nie licz nam kukułko,
ile dni zostało,
bo leśnego szczęścia dla nas
zawsze będzie mało.

 


Źródło:
http://dzieci.epapa.pl/wiersze/12/

Jestem przedszkolakiem (9-13.09)

1. „Wesołe zabawy w przedszkolu”- ćwiczenia w mówieniu. Zabawa „Co lubię robić w przedszkolu?”
Zabawa kostką mimiczną.
2. Zabawa „Oto ja”. Ćwiczenia zmierzające do poznania swojego ciała. Rysowanie postaci.
3. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. Zabawa ruchowo - naśladowcza „Rób tak jak ja”.
4. Zabawa „Stop i start”. „Kolorowe patyczki” - wystukiwanie imion przy ich pomocy.
5. Ćwiczenie narządów artykulacyjnych. Zabawa ”Pociągi”. Układanie historyjki obrazkowej.

Uliczne sygnały (16-20.09)

1. Rozmowy na temat ruchu drogowe przy pomocy planszy.
2. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Zuch na drodze”. Rozmowa kierowana na temat wiersza. Zabawa przy piosenki „Będę kierowcą”.
3. Oglądanie zdjęć, obrazów, różnych środków lokomocji. Nazywanie ich i określanie miejsca poruszania się. Rytmiczne dzielenie nazw na sylaby.
4. „Kolorowe samochody - utrwalanie nazw samochodów”. Liczenie sylwet samochodów. Porównywanie liczby sylwet samochodów w danych kolorach. Zabawa orientacyjno- porządkowa ”Kierowcy”.
5. Budowanie garaży z klocków. Zabawa ruchowa „Jeździmy wolno, jeździmy szybko”.
Świętowanie Dnia Przedszkolaka.

Nadeszła jesień (23-30.09)

1. Słuchanie wiersza B. Głodkowskiej „Jesienny wiatr. Rozmowa kierowana na temat treści wiersza.
2. Zabawa „Gdzie jest grzybek?”, „Gdzie położyć grzybka?”. Lepienie grzybków z plasteliny.
3. Zabawa przy piosence „Jesień”. Rozmowa kierowana na temat piosenki.
4. Ćwiczenie warg i języka. Dostrzeganie rytmów w ułożeniu kasztanów i żołędzi ich kontynuowanie.
5.Zabawa przy piosence „Kolorowe listki”. Wielozmysłowe poznawanie liści. Wykonanie bukietów przyniesionych z liści.
6. Zabawy dramowe - układanie jesiennych historyjek.

Piosenka
Wakacje
B. Forma

Fale, morskie fale
I piasek na plaży,
O letniej zabawie
Kady przecież marzy.

Ref.:
Lato, lato, lato
Dzisiaj wita nas,
Latem, latem, latem
Miło spędzasz czas.

Góry, nasze góry
I pachnące lasy,
Plecak zabieramy,
Jedziemy na wczasy.

Rzeki i jeziora
Już na nas czekają,
Wisła i kajaki
Na spływ zapraszają.


Wiersz

Leśne szczęście
Lato, pobądź z nami.
Lato, nie uciekaj.
Dom daleko,
gwar daleko,
ale blisko rzeka.
Nie licz nam kukułko,
ile dni zostało,
bo leśnego szczęścia dla nas
zawsze będzie mało.


Źródło:
http://dzieci.epapa.pl/wiersze/12/

Niby tacy sami, a jednak inni (3-7.06)

1. Zabawa na powitanie „iskierka”. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Inny”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Rozmowa na temat tolerancji. Zabawa ruchowa „Bukiet kwiatów”.
2. Wprowadzenie - oglądanie piłek. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Piłka”. Zabawa rozwijająca motorykę małą „Piłeczki”. Zabawa ruchowa „Bukiet kwiatów”.
3. Ćwiczenie pamięci „Co zginęło ze środa koła?” Zabawa dydaktyczna „Liczymy”. Ćwiczenia na spostrzeganie „Znajdź taki sam kształt”.
4. Zabawa dydaktyczna „Rozpoznaj kolory”. Eksperyment z kolorami - „Świat widziany przez różową szybkę”. Zabawa ruchowa z chustą animacyjną „Zamiana kolorów”.
5. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Kraina zabawek”. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

1. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej „Wakacje”. Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller „Wakacje”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Zapoznanie z różnymi środkami lokomocji. Zabawa ruchowo - naśladowcza „Czym podróżujemy?”
2. Wprowadzenie - wypowiedzi na temat obrazków. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Wakacje”.
3. Zabawa kolorami - „kolory lata”. Zabawa matematyczna „Ile jest łopatek?” Zabawa matematyczna „Porównaj gdzie jest więcej”. Zabawa dydaktyczna „Najmniej, najwięcej”.
4. Zabawa grupowa „Wakacyjne podróże”. Zabawa dydaktyczna „Koła”. Zabawa masażyk „Myjnia samochodowa”.
6. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Bezpieczne wakacje”. Rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego utworu. Zabawa dydaktyczna „Znam…”.Zapoznanie dzieci z numerem alarmowym.

Pożegnania nadszedł czas (17-21.06)

1. Zabawa na powitanie „Witam wszystkich, którzy…”Słuchanie wiersza A. Widzowksiej „Wakacje”. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza i ilustracji w książce. Zabawa ortofoniczna „Wakacyjna wycieczka”. Zabawa ruchowa „Pożegnanie, powitanie”.
2. Ćwiczenia ortofoniczne „Jedzie pociąg”. Zabawa ruchowa przy piosence „Wakacyjna wyliczanka”.
3. Zabawa dydaktyczna „W porcie”. Układanie sylwety żaglówki z figur geometrycznych.
4. Kolorowanka „Żaglówka”. Rozmowa na temat przyjaźni zawartych w przedszkolu. Ćwiczenia oddechowe „Która żaglówka popłynie dalej?” Rozmowa na temat bezpiecznego przebywania nad wodą. Zabawa ruchowa Koło ratunkowe”.

Las (24-28.06)

1. Zabawa dydaktyczna. Sałatka owocowa”. Zabawa językowa „Czym wyruszę na wakacje?” Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich pobytu w przedszkolu.
2. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Kłótliwe drzewa”. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. Zabawa dydaktyczna „Drzewa liściaste i drzewa iglaste”. Zabawa ruchowa „Drzewa”. Zapoznanie z budową drzewa.
3. Zabawa ruchowa w parach „Wiewiórka i leni przyjaciele. Zabawa popularna „Grzybek”.
4. Oglądanie owoców lasu. Ciasto owocowe - lepienie z plasteliny. Zabawa ruchowa „Drzewa”.
6. Rozwiązanie zagadki. Zabawa orientacyjno -porządkowa „Spacer leśnika”. Zwierzęta leśne - wypowiedzi dzieci na podstawie ułożonych puzzli.

Piosenka
Mama i tato
B. Forma

1. Wyruszamy z mamą
Na wielką wyprawę,
Będzie czasu wiele
Na wspólną zabawę.

Ref. Razem z rodzicami
Chcę poznawać świat
I nie ważne wcale,
Że mam mało lat.

2. Na wycieczkę tato
Zabierze mnie dzisiaj,
Jedzie z nami mama
I siostra Marysia.

Ref. Czuję się bezpiecznie
Zawsze z rodzicami
Jeśli chcesz, zapraszam,
Zostań razem z nami.


Wiersz

A na koniec wszyscy razem pięknie zatańczymy
i tym jeszcze naszym mamom, tatom,
dzień ten umilimy.

 


Źródło:
https://www.przedszkola.edu.pl/scenariusz-uroczystosci-dnia-mamy-i-taty-dla-grupy-3-4-latkow.html?pid=4

Moja miejscowość, mój region (6-10.05.)

1. Zabawa ruchowa „Gdzie kto mieszka?”. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Łazienki”. Rozmowa kierowana na temat treści utworu. Słuchanie utworu Chopina „Mazurek As-dur”. Improwizacja ruchowa do utworu F. Chopina.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć – scenki dramowe. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Przepraszam, dziękuję”. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Jesteśmy dla siebie mili”.
3. Zabawa muzyczno – ruchowa „Taniec figur”. Obrysowywanie figur geometrycznych, tworzenie domów. Zabawa dydaktyczna „Od najmniejszego do największego”.
4. Rozmowa z dziećmi na temat „Do czego potrzebne są klucze?” Zabawa „Różne zamknięcia”. Zabawa plastyczna „Klucz do domu”.
5.. Słuchanie wiersza L.J. Kerna „Nasze podwórko”. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Zabawa językowa „Symbole mojej miejscowości”. Zabawa językowa „Co widzisz wokół siebie?” Zabawa orientacyjno – porządkowa „Moja miejscowość”.

Moja ojczyzna (13-17.05.)

1. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej „Flaga”. Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller „Biało – czerwone”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Oglądanie filmu edukacyjnego „Polak mały”.
2. Wprowadzenie do zajęć – rozmowa na podstawie obrazków. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Motylek”. Rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego utworu.
3. Rozmowa kierowana na temat „Herby miast”. Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy „Legenda o warszawskiej Syrence”.
4.. Zabawa dydaktyczna „Dzień Flagi”. Kończenie rysowania flagi po śladzie. Kolorowanie flagi czerwoną kredką w odpowiednim miejscu.
5. Słuchanie wiersza E. Stadtmuller „Kim jesteś?” Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. Oglądanie flagi i godła Polski. Słuchanie hymnu narodowego.

Łąki w maju (20-24.05.)

1. Zabawa ruchowa z chustą animacyjną „Mieszkańcy łąki”. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Łąka”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Improwizacja ruchowa do piosenki „Motylek”. Ćwiczenia słuchowe „Poznajemy mieszkańców łąki”.
2. Wprowadzenie – omówienie wyglądu biedronki. Zabawa ruchowa „Lata biedronka nad łąką”. Wykonanie pracy plastycznej „Biedronka”.
3. Zabawa dydaktyczna „Policz, ile jest…”” Zabawa dydaktyczna „Rodzina pająków”. Ćwiczenia grafomotoryczne „Te, co fruwają na łące”.
4. Zabawa z pokazywaniem „Wianek dla mamy”. Improwizacja ruchowa do muzyki poważnej „Nad pięknym, modrym Dunajcem”. Zabawa ruchowa z elementem skoku – z kwiatka na kwiatek.
5. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Tęczowa łąka”. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Zabawa dydaktyczna „Nasza łąka”. Zabawa twórcza „Jaka jest łąka?”

Święto rodziców (27-31.05.)

1. Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej „Rodzina”. Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller „Dzień rodziców”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.
2. Wprowadzenie – wypowiedzi na temat obrazka. Doskonalenie nauki piosenki „Mama i tato”. Zabawa ruchowa „Spacer z rodzicami”.
3. Zabawa dydaktyczna „Wielka przedszkolna rodzina”. Czytanie globalne wyrazów „Mama, tata”.
4. Rozmowa kierowana „Co robi moja mama?” Zabawa dydaktyczna „Zakupy z mamą”
5. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Jesteśmy razem”. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.

Strona 1 z 4

Początek strony