Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

1-5.07.2019 r. Temat tygodnia: Lipcowa łąka.
Poznanie z nową grupą i nową wychowawczynią. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa. Zabawy integracyjne. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Zabawy rozwijające logiczne myślenie. Gra „Bajka” – rozwijanie twórczego myślenia i opowiadania historii. Słuchanie wiersza
I. Salach „Łąka”. Wykonanie pracy plastycznej „Łąka z mojej wyobraźni” – malowanie farbami. Tworzenie tematycznych dekoracji do sali – rozwijanie sprawności manualnej. Zabawy na świeżym powietrzu, obserwacja przyrody, szczególnie owadów. Tradycyjne zabawy kołowe ze śpiewem. Zabawy matematyczne – porównywanie liczebności zbiorów, dodawanie i odejmowanie. Nauka piosenki „Słoneczko”. Zabawy sensoryczne – tworzenie z masy solnej. Słuchanie baśni czytanych przez nauczyciela. Zabawy na świeżym powietrzu.

8-12.07.2019 r. Temat tygodnia: Motyle na łące.
Zabawy rozwijające sprawność manualną – wycinanki z papieru, zabawy drucikami kreatywnymi. Czytanie książki „Mały atlas motyli” E. i P. Pawlaków. Rozmowy nt. życia, wyglądu motyli. Poznanie ciekawostek o motylach. Przygotowanie plakatów informacyjnych o motylach – rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej dzieci. Praca plastyczna „Motyle”. Zabawy rozwijające spostrzegawczość . Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność liczenia, rozwiązywanie zadań z treścią. Zabawy rozwijające umiejętność opowiadania i słuchania ze zrozumieniem. Zabawy paluszkowe. Ćwiczenia logopedyczne. Zabawy rzutne z piłką, zabawy bieżne w ogrodzie. Słuchanie książki J. Kahouna „Puchate trzmieliki” czytanej przez nauczyciela. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

15-19.07.2019 r. Temat tygodnia: W świecie owadów.
Zabawy umuzykalniające. Czytanie książki E. Carle’a „Biedronka” – rozmowa oceniająca zachowanie głównych bohaterów książki. Oglądanie zdjęć i filmów edukacyjnych przybliżających mieszkańców łąki, ze szczególnym uwzględnieniem owadów. Zabawy rozwijające słuch fonematyczny. Zabawy matematyczne kształtujące umiejętność prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Tworzenie gry planszowej-ściganki. Zabawy paluszkowe. Nauka piosenki „Słoneczko” i zabawy rytmiczne. Gimnastyka buzi i języka. Oglądanie roślin łąkowych, suszenie roślin do zielnika. Czytanie książki „Dzieci z ulicy Awanturników” A. Lindgren. Zabawy swobodne rozwijające inwencję twórczą dzieci. Zabawy sensoryczne z wodą. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

22-26.07.2019 r. Temat tygodnia: Kochamy przyrodę.
Zabawy wzbogacające słownictwo. Utrwalanie i porządkowanie wiadomości przyrodniczych – przyporządkowanie zwierząt do ich naturalnych siedlisk, ciekawostki o owadach, rozmowa nt. ekologii i konieczności ochrony terenów zielonych. Praca plastyczna „Owady”. Ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy z chustą animacyjną. Gra logiczna „Sudoku obrazkowe”. Utrwalanie poznanych piosenek, zabawy muzyczno-ruchowe. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mogących wystąpić podczas wakacji. Pożegnanie przed wakacjami. Gimnastyka buzi i języka. Zabawy językowe rozwijające umiejętność budowania opowiadania na podstawie ilustracji. Czytanie książki A. Lindgren „Dzieci z ulicy Awanturników”. Zabawy swobodne dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu.

Piosenka

Lato w kawiarence
B. Gowik

1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence,
Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.
I zaprasza na wakacje teraz, już!

Ref:
Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas!
Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.
Na mchu i cieplej trawce przy tobie poleżeli.
Na ptaki popatrzyli i wracać stad nie chcieli.
Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.
Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.

2. Już wola do nas lato, kapelusz ma na głowie.
I niesie dla nas lody w polewie malinowej!
„Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”.

Ref:
Lato, ach, lato…..

3. I letnia dyskoteka wesoło nas zaprasza.
Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!
Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!.

Ref:
Lato, ach, lato…..

 

Wiersz

Co robią latem dni tygodnia?
G. Lech

- Co wy na to, że już lato?-
Tydzień swoje dni zapytał.
Poniedziałek zsiadł z roweru.
- Radość dla kolarzy wielu!
Wtorek książkę czytał właśnie.
Mruknął tylko: - Lubię baśnie!
Latawca puszczała środa,
Bo piękna była pogoda.
Czwartek rzekł: - Ja wciąż maluje,
Jak się świetnie w lesie czuję.
Piątek tylko machnął ręką:
- Chciałbym zagrać, lecz nieprędko
Znajdę gracza w tym upale.
Szachów nie otwieram wcale.
- A Sobota? – Cóż mam rzec.
Niosę piłkę, dziś gram mecz.
- Czy Niedziela coś dopowie?
Nie dopowie, bo jest w kinie
Ma animowanym filmie.
A czy film ten był o lecie,
W poniedziałek się dowiecie.

 


Źródło:
Przewodnik metodyczny cz.5 „Olek i Ada”, wyd. MAC edukacja, s. 158
Przewodnik metodyczny cz.5 „Olek i Ada”, wyd. MAC edukacja, s. 127

Niby tacy sami, a jednak inni 3-7.06.2019 r.

1. Powitanie zabawą „Krążący uśmiech”. Słuchanie piosenki pt. „Inni, a tacy sami”. Zabawa ruchowa „Kto dalej?” Poznawanie warunków życia dzieci w Indiach „Kim są Adil i Dalaja?”. Poznawanie nazw różnych kultur. Zajęcia plastyczne „Dziecięce marzenia”.
2. Zabawa „Witamy się”. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby pt. „Karim”. Rozmowa na temat treści opowiadania. Wyjaśnienie pojęcia tolerancja. Zabawa ruchowa „Powitania”.
3. Zabawa „Przewodnik”. Rozpoznawanie innych osób za pomocą dotyku „Kto stoi przed tobą?”. Rozmowa na temat osób niedosłyszących i niesłyszących „Kiedy wokół nas panuje cisza”. Wyjaśnienie pojęcia niepełnosprawność. Zabawa ruchowa „Rzeźba przyjaciół”.
4. Zabawa na powitanie „Iskierka przyjaźni”. Zabawa ruchowa „Znajdź swojego przyjaciela”. Rozmowa na temat liczby przyjaciół „Czy przyjaciel może być tylko jeden?”.
5. Zabawa naśladowcza „Lusterko”. Poznawanie narzędzi służących do pomiaru długości. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej pt. „Dzieci na Ziemi”.

Wakacyjne podróże 10-14.06.2019 r.

1. Powitanie zabawą „Wesołe imię”. Słuchanie piosenki pt. „Lato w kawiarence”. Rozmowa na temat piosenki. Słuchanie wiersza L. Łącz pt. „Letnie wakacje”. Rozmowa na temat wiersza. Tworzenie mapy skojarzeń do słowa wakacje. Zagadki słuchowe „Czy będę podróżować?’. Praca plastyczna „Wakacyjna wyprawa”.
2. Zabawa na powitanie „Gość”. Wprowadzenie do tematu zajęć „Muszle”. Słuchanie opowiadania M. Strekowskiej-Zaremby pt. „Bursztynek”. Rozmowa na temat opowiadania. Zabawa ruchowa „Szum morskich fal”. Opowiadanie historyjki obrazkowej.
3. Słuchanie wiersza E. Stadtmuller pt. „Wakacyjny pociąg”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa inscenizacyjna na podstawie utworu. Nauka piosenki „Lato w Kawiarence”.
4. Zabawa na powitanie „Witam, dzieci które…”. Zabawa „Znamy te figury”. Projektowanie rabatki kwiatowej. Układanie szlaczka. Zabawa ruchowa „Rabatki i klomby”.
5. Rozwiązywanie zagadek związanych z latem. Zabawa ruchowa „Przyszło lato”. Zabawa „Bagaż podróżnika”. Zajęcia techniczne – wykonanie walizki wakacyjnej.

Pożegnania nadszedł czas 17-21.06.2019 r.

1. Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „Moje marzenia”. Rozmowa na temat piosenki. Oglądanie reprodukcji obrazów przedstawiających lato. Rozwiązywanie zagadek słuchowych „Zjawiska charakterystyczne dla lata”. Praca plastyczna „Wakacyjny krajobraz”.
2. Powitanie zabawą „Głuchy telefon”. Słuchanie wiersza G. Lech pt. „Co robią latem dni tygodnia?”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa ruchowa z piosenką „Laurecja”.
3. Powitanie zabawą „Przekaż wiadomość”. Słuchanie wiersza P. Beręsewicza pt. „Czemu?”. Rozmowa na temat wiersza. Loteryjka obrazkowa „Kalendarz przyrody”. Zabawa dydaktyczna „Kąciki”.
4. Zabawa na powitanie „Znam swoje nazwisko i swój adres zamieszkania”. Praca w książkach – rozmowy na temat ilustracji. Wykonanie plakatu „Rady na wakacje”. Zabawa ruchowa „Czym na wakacje?”.
5. Zabawa „Przekaż wiadomość”. Zabawa w kontynuowanie opowiadania „Pewnego dnia Olek i Ada…”. Zabawa ruchowa w kole „Brawo dla tych, którzy…”. Praca plastyczna „Moje wspomnienie z przedszkola”.

Sport 24-28.06.2019 r.

1. Zapoznanie z tematem olimpiad sportowych. Oglądanie obrazków z różnymi dyscyplinami sportowymi. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Koła olimpijskie”. Słuchanie wiersza I. Fabiszewskiej pt. „Gimnastyka”. Zapoznanie z jedną z dyscyplin sportowych – gimnastyką artystyczną.
2. Zabawa ruchowa „Tanie z kolorowymi wstążkami”. Zagadki ruchowe „Jaka to dyscyplina sportowa?”. Wyjaśnienie powiedzenia Ruch to zdrowie. Ćwiczenia słownikowe – określenie cech dobrego sportowca. Zabawa ruchowa „Piłka dołem”.
3. Słuchanie wiersza P. Beręsewicza pt. „Wyścigi”. Rozmowa na temat opowiadania. Omówienie znaczenia słów fair play . Wykonanie „Kodeksu fair play” obowiązującego wszystkie dzieci w grupie. Zabawa ruchowa „Celuj piłką”.
4. Zabawa dydaktyczna „Piłki i skakanki”. Zabawa ruchowa „Piłki”. Rozwiązywanie zagadek dotykowych związanych z akcesoriami sportowymi. Zabawy matematyczne na liczmanach sportowych.
5. Powitanie zabawą „Moja ulubiona dyscyplina sportowa to…”. Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego. Zabawa dydaktyczna „Wybierz i powiedz”. Quiz „Wiemy wszystko o sporcie”.

Piosenka

Jestem Polakiem
Autor: J. Kucharczyk

1. Ja jestem Polką, a ty Polakiem.
Polska jest naszą ojczyzną.
Kraj taki piękny, od Tatr aż po Bałtyk,
Nad Wisłą – rzeką błękitną.

Ref:
Mieszkamy w pięknym kraju, w Polsce,
A polska leży w Europie,
Więc obok flagi biało-czerwonej
Flaga niebieska w gwiazdki złote.
Kraj nasz jest w Unii Europejskiej,
Wspólnocie przyjacielskich krajów,
Gdzie wszyscy sobie pomagają,
Zawsze wzajemnie się wspierają.

2. Zwiedzamy Polskę i inne kraje.
Jak żyje się we wspólnocie?
W zgodzie, jedności – na pewno bezpieczniej,
I lepiej, łatwiej, owocniej.

Ref:
Mieszkamy w pięknym kraju…


Wiersz

Tęcza
Autor: I. R. Salach

Tęcza ma siedem kolorów,
Kolorów siedem ma.
Wymienił je Karolek,
Wymienię je i ja.
Kolor fioletowy
Pierwszy przyszedł mi do głowy.
Granatowy kolor ciemny
Dla oka jest przyjemny.

Za nim będzie błękit
Jak błękitne niebo.
Potem zieleń traw.
Nie pytaj mnie, dlaczego.
Barwa żółta jak słoneczko
I pomarańczowa,
Na końcu czerwona –
I tęcza gotowa.

 


Źródło:
Przewodnik metodyczny cz.5 „Olek i Ada”, wyd. MAC edukacja, s. 73
Przewodnik metodyczny cz.5 „Olek i Ada”, wyd. MAC edukacja, s. 34

Moja miejscowość, mój region 6-10.05.2019 r.

1. Powitanie zabawą „Witamy się”. Słuchanie wiersza I. R. Salach pt. „Dom”. Rozwiazywanie zagadek obrazkowych. Rozmowa na temat wiersza. Poznanie nazw regionów w Polsce oraz nazwy swojej miejscowości. Zabawa „Moja miejscowość”.
2. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby pt. „A u nas…”. Rozmowa na temat treści opowiadania. Praca z mapą Polski. Zabawa dydaktyczna „Obrazki i napisy”. Zabawa ruchowa „Na wycieczce”. Kolorowanie rysunku konturowego przedstawiającego zoo.
3. Nauka piosenki pt. „To tu”. K. Gowik. Opowieść ruchowa „Spacer po okolicy”. Przypomnienie legend krakowskich. Zabawa „Liczymy i gramy”. Pisanie liter po śladach. Odczytywanie wyrazu wioska.
4. Słuchanie wiersza M. Strękowskiej-Zaremby pt. „Małe miasteczko”. Rozmowa na temat wiersza. Poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania. Rozwiazywanie zagadek. Zabawa ruchowa „Po drodze do sklepu”.
5. Powitanie zabawą „Mało nas, mało nas”. Zabawa dydaktyczna „Listy i pocztówki”. Rozmowa na temat sposobów komunikowania się na odległość. Zabawa ruchowa „Rozsypane przesyłki”. Praca w zespołach „Co pasuje do dużego miasta? Co pasuje do wsi?”.

Moja ojczyzna 13-17.05.2019 r.

1. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby pt. „Dzień flagi”. Rozmowa na temat opowiadania. Przypomnienie tekstu hymnu narodowego. Zabawa ruchowa „Podróż po Polsce”. Czytanie zdań z literą N.
2. Zabawa na powitanie „Powitanie warszawskiej Syrenki”. Zapoznanie z herbem Warszawy. Zabawa ruchowa „Podróż do stolicy”. Zabawa „Wycieczka po Warszawie”. Rysowanie na konturach domów odpowiedniej liczby okienek.
3. Słuchanie wiersza E. Stadtmuller pt. „Kim jesteś?”. Rozmowa na temat wiersza. Praca z mapą – zaproszenie w podróż do dużego miasta. Zabawa ruchowa „Wycieczka do dużego miasta”. Zabawy z piosenką pt. „Jestem Polakiem”. Budowanie osiedla mieszkaniowego.
4. Zabawa na powitanie „Witam, dzieci które…”. Wyjaśnienie znaczenia słowa sąsiad. Zapoznanie z sąsiadami Polski. Zabawa ruchowa „Podróż do krajów naszych sąsiadów”. Wskazywanie Polski na mapie. Czytanie nazw państw UE.
5. Praca z mapą Europy. Zapoznanie z Unią Europejską. Poznawanie flagi Unii Europejskiej. Zajęcia plastyczne „To Polska, moja ojczyzna”. Rozwiazywanie krzyżówki.

Łąka w maju 20-24.05.2019 r.

1. Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „Karuzela na łące”. Rozmowa na temat piosenki. „Na łące w maju”- wycieczka na łąkę, połączona z zabawami badawczymi. Poznawanie budowy kwiatów za pomocą lupy. Słuchanie odgłosów łąki. Zabawa ruchowa „Rozmowy na łące”. Układanie puzzli „Łąka”.
2. Słuchanie wiersza B. Formy pt. „Łąka”. Rozmowa na temat wiersza. Opowieść ruchowa „Wycieczka na łąkę”. Zabawa ruchowa „Kwiaty”. Poznawanie sposobów wykorzystywanie łąki przez rolników.
3. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby pt. „Barwy ochronne”. Rozmowa na temat opowiadania. Utrwalenie pojęcia owady. Zabawa ruchowa „Mieszkańcy łąki”.
4. Zajęcia matematyczne „Wiosenne zabawy na łące”. Zabawa ruchowa „Biedronki i motyle”. Układanie sylwet owadów według instrukcji słownej. Porównywanie liczby owadów- fruwających i poruszających się po ziemi.
5. Słuchanie wiersza I. R. Salach pt. „Tęcza”. Rozmowa na temat wiersza. Wyjaśnienie pojęcia tęczy. Utrwalenie kolorów tęczy i barw podstawowych i pochodnych. Praca plastyczna „Mieszkańcy łąki”.

Święto rodziców 27-31.05.2019 r.

1. Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „M jak mama, t jak tata”. Zapoznanie z tekstem piosenki. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej pt. ”Dla Mamy i Taty”. Rozmowa na temat wiersza. Praca plastyczna „Portrety moich rodziców”.
2. Zabawa na powitanie „Delikatny jak kwiat”. Słuchanie wierszyka K. Datkun-Czerniak pt. „Mama”. Rozmowa na temat roli matki w rodzinie. Zabawa ruchowa „Ruchome bukiety”.
3. Słuchanie wiersza B. Kosmowskiej pt. „Dzień Taty”. Inscenizowanie wiersza. Zabawa lusterkami „Jak wyglądam?”. Zabawa w przeciwieństwa- wzbogacanie słownictwa. Zabawa ruchowa „Tata woła!”.
4. Powitanie „Zabawa w sylaby”. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej pt. „Mama i Tata”. Rozmowa na temat wiersza. Zagadki pantomimiczne „Co możemy robić wspólnie?”. Zabawa ruchowa „Zrób tyle samo”.
5. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego pt. „Pychotka dla mamy”. Rozmowa na temat opowiadania. Burza mózgów „Z czego ucieszy się mama, a z czego tata?”. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Taniec z mamą, taniec z tatą”.

Temat tygodnia : Baśnie, bajki, bajeczki
Termin realizacji : 4.02. – 8.02.2019 r.

1. O tym jak dobro zło zwycięża – słuchanie baśni S. Karaszewskiego „Złoty strumień”, z elementami zabaw dramowych. Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.
2. Odkrywanie litery G - rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej.
3. Zajęcia plastyczne – rozwijanie inwencji twórczej.
4. Na scenie teatru – słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej „Teatrzyk” z elementami zabaw teatralnych. Wzbogacanie wiedzy na temat teatru.
5. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwianie sprawności ruchowej.
6. Przygoda w krainie tajemnic – zajęcia matematyczne. Rozszerzanie zakresu liczenia. Wykorzystywanie ćwiczeń do orientacji przestrzennej.
7. Zajęcia umuzykalniające – słuchanie piosenki :Baśniowe postacie”.
8. Przygoda ze smokiem – historyjka obrazkowa. Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
9. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.
10. Z jakiej to jest baśni ? - rozwijanie zagadek. Budzenie zainteresowania literatura dziecięcą. Rozwijanie logicznego myślenia.
11. Zajęcia plastyczne – rozwijanie sprawności namulanej.

Temat tygodnia : Muzyka wokół nas
Termin realizacji : 11.02. – 15.02.2019 r.

1. Co to jest muzyka ? - rozmowa inspirowana wierszem A. Fręczak „Przedszkolna orkiestra”. Utrwalanie słów związanych z muzyką.
2. Odkrywanie litery W – rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
3. Zajęcia plastyczne – rozwijanie sprawności manualnej.
4. W filharmonii – rozmowy na podstawie obrazka. Zdobywanie wiedzy na temat filharmonii.
5. Ćwiczenia gimnastyczne - rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
6. Mali kompozytorzy – zabawy inspirowane muzyką Fryderyka Chopina. Wzbogacanie wiedzy na temat wielkiego polskiego kompozytora.
7. Zajęcia umuzykalniające – instrumentalizacja piosenki „Mały muzyczny świat”
8. Hejnał w wieży Mareckiej – zajęcia matematyczne inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Krakowskie historie. Nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów.
9. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.
10. Gdzie mieszkaja nuty ? - zabawy dydaktyczne. Zdobywanie wiedzy na temat nut.
11. Zajęcia plastyczne – rozwijanie sprawności manualnych.

Temat tygodnia: Nie jesteśmy sami w kosmosie
Termin realizacji : 18.02. – 23.02.2019 r.

1. W układzie słonecznym – rozmowa inspirowana obrazkiem., połączona z zabawami badawczymi. Poznajemy obiekty i zjawiska występujące w kosmosie.
2. Odkrywanie litery P - rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
3. Zajęcia plastyczne – rozwijanie sprawności manualnych.
4. Ada i kosmita – zabawy inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Uczulenie”. Nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim. Utrwalanie znajomości kolejności planet w Układzie słonecznym.
5. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwianie ogólnej sprawności ruchowej.
6. Goście z kosmosu – zabawy słownikowe. Rozwijanie mowy i myślenia przycznynowo – skutkowego.
7. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenki ‘Każdy chciałby być odkrywcą.
8. W obserwatorium astronomicznym – słuchanie wiersza I. R. Salach „W Toruniu żył Kopernik” w powiązaniu z zajęciami matematycznymi. Przyblizanie sylwetki wielkiego polskiego astronoma. Utrwalanie poznanych znaków matematycznych (=, -, +, <,>)
9. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
10. Spotkanie z ufoludkami – zabawy dydaktyczne. Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej. Rozwijanie mowy.
11. Zajęcia plastyczne – rozwijanie sprawności manualnej.

Temat tygodnia : Projekt pieniądze
Termin realizacji : 25.02. – 01.03.2019 r.

1. Budowanie siatki pytań – Określanie, co interesuje dzieci i czego chcą się dowiedzieć o pieniądzach.
2. Poznajemy polskie pieniądze – zabawy badawcze. Zachęcanie do samodzielnego działania i dochodzenia do wniosków.
3. Jak powstają monety – wzbogacanie wiedzy na temat polskich monet.
4. Zajęcia plastyczne – rozwijanie sprawności manualnych.
5. Po co istnieją banki ? - rozumienie potrzeby oszczędzania.
6. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenki „Pieniądze”.
7. Złota kaczka – słuchanie legendy A. Oppmana. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
8. Robimy zakupy – zajęcia matematyczne. Nazywanie i klasyfikowanie produktów ze względu na miejsce ich zakupu. Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się pieniędzy.
9. Czego dowiedzieliśmy się o pieniądzach. Przedstawianie zdobytych podczas realizacji projektu wiadomości.

Temat tygodnia : Mijają dni, miesiące, lata
Termin realizacji : 2.01. – 11.01.2019 r.

1. Witamy w Nowym Roku – rozmowa połączona z zabawami słownikowymi. Poznawanie tradycji związanych z następstwem Nowego Roku. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
2. Odkrywanie litery S – małej, wielkiej, drukowanej i pisanej. Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej.
3. Zajęcia plastyczne – wzbogacanie doświadczeń etycznych.
4. Oglądanie różnego rodzaju kalendarzy i zegarów – zwrócenie uwagi na stałe następstwo dni tygodnia, miesięcy i lat. Poznawanie sposobów odmierzania czasu dawniej i dziś.
5. Zabawy badawcze – poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji. Pobudzanie zmysłów.
6. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwianie ogólnej sprawności fizycznej.
7. Dwunastu braci – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej – Zaremby „Rzeka czasu”. Nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim. Poszerzanie wiadomości dotyczących pór roku i miesięcy.
8. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenki „Czasolot”.
9. Co robią zimą dni tygodnia ? - utrwalanie nazw dni tygodnia.
10. Zajęcia matematyczne – nazywanie i rozróżnianie wybranych kolorów oraz kształtów figur geometrycznych.
11. Zajęcia matematyczne – wprowadzanie znaku matematycznego „+”oraz utrwalanie znaku „=”. Stosowanie tych znaków w sytuacjach zadaniowych.
12. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
13. Co robimy w dzień a co robimy w nocy ? - zabawy dydaktyczne. Rozumienie pojęcia czasu przez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku.
14. Zajęcia plastyczne – rozwijanie sprawności manualnych.

Temat tygodnia : Zima i zwierzęta
Termin realizacji : 14.01. – 19.01.2019 r.


1. Co robimy zimą ? - rozmowy inspirowane obrazkiem. Opisywanie cech zimowego krajobrazu. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
2. Odkrywanie litery N – dużej, małej, drukowanej i pisanej. Rozpoznawanie i utrwalanie poznanych liter.
3. Zajęcia plastyczne – zdobywanie doświadczeń plastycznych.
4. Spłoszony gil – historyjka obrazkowa. Wzbogacanie wiedzy na temat wybranych gatunków ptaków. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
5. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności ruchowej.
6. Co jedzą ptaki ? - zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Dokarmianie ptaków”. Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt zimą.
7. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenki „Pomóż ptakom”.
8. Kto dba o zwierzęta leśne ? - rozmowa inspirowana wierszem I. R. Salach „Kto pamięta?” - rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska. Poznawanie pracy leśnika.
9. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwianie sprawności fizycznej.
10. Wyprawa na biegun północny – zajęcia matematyczne. Wzbogacanie wiedzy na temat Arktyki. Rozwijanie umiejętności rachunkowych.
11. Utrwalanie znajomości figur geometrycznych. Wyodrębnianie części wspólnych zbiorów.

Temat tygodnia: Babcia i Dziadek
Termin realizacji : 21.01. – 25.01.2019 r.

1. Zabawy z balonami inspirowane wierszem Doroty Gellner „Sen o balu” - utrwalanie wiadomości na temat tradycji związanych z karnawałem.
2. Odkrywanie litery B – małej, duże, pisanej i drukowanej.
Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazowej.
3. Zajęcia plastyczne – Rozwijanie pomysłowości.
4. Niespodzianka dla dziadków – wprowadzenie wiersza B. formy „Kocham Babcię i dziadka” - kształtowanie uczucia miłości i szacunku do starszyh.
5. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwianie sprawności ruchowej.
6. Nasi dziadkowie mają święto – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby „Psotny prezent”. Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat. Orientowanie się o pokrewieństwach w rodzinie.
7. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenki na dzień babci i dziadka.
8. Poznajemy dziadków Olka i Ady – rozwiązywanie zagadek. Wzbudzanie zainteresowania członkami najbliższej rodziny.
9. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.
10. Geometryczne niespodzianki dla dziadków – zajęcia matematyczne. Utrwalanie kształtów i nazw figur geometrycznych.
11. Odkrywanie zapisu cyfry 8.
12. Zajęcia plastyczne - rozwijanie sprawności manualnej.

Temat tygodnia : Projekt zabawki
Termin realizacji : 28.01. – 01.02.2019 r.

1. Słuchanie wiersza P. Beręsewicza „Nasza Juka” - tworzenie do wiersza siatki pytań związanych z zabawkami.
2. Ćwiczenia gramatyczne – układanie zdań zawierających słowo zabawkami.
3. Zajęcia plastyczne – rozwijanie sprawności manualnych.
4. W sklepie z zabawkami – wzbogacanie wiedzy na temat zabawek z czego i jak są wytwarzane.
5. Zajęcia techniczne – rozwijanie sprawności manualnych .
6. Zabawki dawniej i dziś – wzbogacanie wiedzy na temat zabawek dawniej i dziś.
7. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenki „Taniec pajacyków”.
8. Inwentaryzacja zabawek – rozwijanie umiejętności rachunkowych.
9. Poznajemy dawne zabawy – inspirowanie dzieci do poszukiwania nowych form zabawy.
10. Podsumowanie projektu „Zabawki”

Ubieranie choinki.

Strona 1 z 3

Początek strony