Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10 oraz ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Jak zrozumieć świat?
Ile on ma lat?
Do czego mam talent?
Jak skoczyć najdalej?
Jak się piecze tort?
Po co komu sport?
Jak działa słuch?
Co zrobić we dwóch?
Gdzie się dowiem tego?
W przedszkolu "A dlaczego!"

  • W naszej codziennej pracy łączymy metody tradycyjne i innowacyjne.
  • Wspieramy dzieci w ich harmonijnym rozwoju emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
  • Stwarzamy bezpieczne warunki zabawy i pracy.
  • Doceniamy wartość codziennych zabaw ruchowych i integracyjnych.
  • Rozwijamy ekspresję twórczą poprzez obcowanie z barwą, dźwiękiem i dramą.
  • Umożliwiamy naukę języków obcych niestereotypowymi metodami.
  • Zaspokajamy naturalną ciekawość otaczającego świata poprzez badanie i eksperymentowanie (współpracujemy z Centrum Nauki Kopernik)

W Przedszkolu Publicznym A Dlaczego zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele z przygotowaniem do pracy w przedszkolu zgodnym z wymaganiami MEN.

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Mańczak

Nauczyciele w budynku przy ul. Obozowej 10:

Grupa I
mgr Aleksandra Marszalik 

Grupa II
mgr Joanna Jelonek

Nauczyciele w budynku przy ul. Liściastej 6:

Grupa I
mgr Beata Mańczak

Grupa II
mgr Justyna Krąg

W każdej grupie zatrudniona jest również asystentka nauczyciela wspomagająca wszystkie działania dzieci i nauczycieli.

Przedszkole A Dlaczego znajduje się w placówkach pod adresami:

ul. Obozowa 10 w Krakowie

ul. Liściasta 6 w Krakowie

 

Przedszkole Publiczne A dlaczego powstało w 2014 roku na bazie istniejącego tu wcześniej przedszkola niepublicznego.
Nasze przedszkole znajduje się w wolnostojącym budynku z ogrodem wyposażonym w urządzenia do zabaw na świeżym powietrzu. Pomieszczenia zostały zaadaptowane do potrzeb przedszkola i przystosowane do pracy w trzech grupach. Maksymalna liczebność grupy wynosi 18 dzieci.

Dwa kroki dzielą nas od Lasu Borkowskiego, do którego zabieramy dzieci na spacery. Odrobina dzikiej miejskiej zieleni to dawka świeżego powietrza, a także rozmaitość przyrodnicza. W lesie dzieci mogą nauczyć się rozpoznawać gatunki drzew, ich owoce, rośliny poszycia leśnego.

W Przedszkolu A dlaczego zajęcia dla dzieci organizowane są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 

Dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, takich jak:

Język angielski

Od początku roku szkolnego 2015/2016, w Przedszkolu A Dlaczego prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.
Dzieci młodsze (3-latki) poznają obcy język w oparciu o bajki i słuchanie muzyki poznają słowa i zwroty angielskojęzyczne bez wprowadzania tłumaczenia, głównie w oparciu o scenki sytuacyjne. Naśladują czynności wskazane przez nauczyciela, łącząc w ten sposób pamięć ruchową z poznawanym pojęciem.
Dzieci starsze (4- i 5-latki) poznają język obcy realizując bloki tematyczne (kolory, zwierzęta, meble itd.) w formie zabaw proponowanych przez nauczyciela.

Rytmika

Dzieci podczas zajęć rytmicznych nie tylko przyjemnie spędzają czas bawiąc się z rówieśnikami, to również chwila podczas której mają kontakt z muzyką na żywo. Dzięki zajęciom rytmicznych rozwijają się zdolności muzyczne oraz sprawność umysłowa u dzieci. Nauka tekstów piosenek rozwija pamięć, a omawianie niezrozumiałych słów wzbogaca zasób słownictwa. Dzieci uczą się rozpoznawać instrumenty, a także grać na nich. Układy taneczne uczą pracy w grupie i występów publicznych - obie umiejętności są bardzo ważne we współczesnym świecie i przygotowują dzieci do edukacji szkolnej.

Zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe

Zajęcia o charakterze profilaktycznym prowadzone przez specjalistę. Zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności ruchowej, rozbudzanie zainteresowań ćwiczeniami fizycznymi. Bazę stanowią pogłębione ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Religia

Zajęcia prowadzone są na poziomie przystępnym dla dzieci, z wykorzystaniem piosenek o charakterze religijnym. Na religię uczęszczają wyłącznie dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na udział w zajęciach.

Kółka zainteresowań:

Teatralno-taneczne

Teatr jest dla dzieci czymś wyjątkowym. Dziecko w wieku przedszkolnym ma silną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w śpiewie, mowie, geście, rysunku. Zajęcia teatralne pozwalają na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Dzieci pragną sukcesu i uznania, te zajęcia stwarzają ku temu doskonałe warunki.

Plastyczne

Twórczość plastyczna jest źródłem radości, zabawy, zaangażowania i formą rozwijania sprawności manualnej.
Dzieci w kółku plastycznym przedszkola Przedszkole A Dlaczego rozwijają swoje talenty poznając różne techniki plastyczne, rozwijają wyobraźnię, uczą się abstrakcyjnego myślenia, kreatywności i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Przyrodniczo-chemiczno-fizyczne tzw. "Bąbelkowe laboratorium"

Bąbelkowe laboratorium to zajęcia podczas których dzieci zostają małymi naukowcami.
Dzieci przeprowadzają eksperymenty, prowadzą badania naukowe, obserwują przyrodę. Przeprowadzane doświadczenia mają na celu m.in. rozbudzenie ciekawości poznawczej, nauczenie dzieci pracy w grupie, samodzielnego planowania, precyzji.

Początek strony