Tel.: 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10, otwarte: Pn-Pt 7:00-17:00

Piosenka

Inni, a tacy sami
J. Kucharczyk

1. Na wszystkich kontynentach mieszka tyle dzieci-
W Azji, Australii, Afryce.
Każde dziecko wygląda inaczej
I mówi innym językiem.
To nie jest ważne, gdzie mieszkają dzieci,
Wszystkie chcą szczęśliwe być jak ty.
Mieć dobrą mamę, dobrego tatę,
Chcą bezpiecznie żyć.

Ref:
Każde dziecko chce być szczęśliwe,
Każde dziecko chce pięknie żyć;
Mieć zawsze dobre, spokojne noce,
Mieć tylko piękne dni.

2. I chociaż dzieci mają różny kolor skóry,
tak różne zabawki, książeczki,
inną szkołę, przedszkole, ubranka,
śpiewają inne piosenki.

Ref:
Każde dziecko….

Wiersz

Letnie wakacje
L. Łącz

Kiedy są wakacje
I nie pada deszcz,
Możesz gdzieś wyjechać,
Jeśli tylko chcesz.


Kiedy są wakacje-
Morze, góry, las,
Gdzie tylko się znajdziesz,
Milo spędzisz czas.

Latem
Złociste promienie
Słońca
Padają na ziemię.

Popatrz -
Rozwiały się chmury,
Baw się
I nie bądź ponury!

Morze -
Muszelki i piasek,
Góry
Lub łąka za lasem,
Warmia -
Czekają jeziora,
Lato -
Już wyjechać pora!

 


Źródło:
Przewodnik metodyczny cz.5 „Olek i Ada”, wyd. MAC edukacja, s. 128
Przewodnik metodyczny cz.5 „Olek i Ada”, wyd. MAC edukacja, s. 105

Niby tacy sami, a jednak inni 3-7.06.2019 r.

1. Powitanie zabawą „Krążący uśmiech”. Słuchanie piosenki pt. „Inni, a tacy sami”. Zabawa ruchowa „Kto dalej?” Poznawanie warunków życia dzieci w Indiach „Kim są Adil i Dalaja?”. Poznawanie nazw różnych kultur. Zajęcia plastyczne „Dziecięce marzenia”.
2. Zabawa „Witamy się”. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby pt. „Karim”. Rozmowa na temat treści opowiadania. Wyjaśnienie pojęcia tolerancja. Zabawa ruchowa „Powitania”.
3. Zabawa „Przewodnik”. Rozpoznawanie innych osób za pomocą dotyku „Kto stoi przed tobą?”. Rozmowa na temat osób niedosłyszących i niesłyszących „Kiedy wokół nas panuje cisza”. Wyjaśnienie pojęcia niepełnosprawność. Zabawa ruchowa „Rzeźba przyjaciół”.
4. Zabawa na powitanie „Iskierka przyjaźni”. Zabawa ruchowa „Znajdź swojego przyjaciela”. Rozmowa na temat liczby przyjaciół „Czy przyjaciel może być tylko jeden?”.
5. Zabawa naśladowcza „Lusterko”. Poznawanie narzędzi służących do pomiaru długości. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej pt. „Dzieci na Ziemi”.

Wakacyjne podróże 10-14.06.2019 r.

1. Powitanie zabawą „Wesołe imię”. Słuchanie piosenki pt. „Lato w kawiarence”. Rozmowa na temat piosenki. Słuchanie wiersza L. Łącz pt. „Letnie wakacje”. Rozmowa na temat wiersza. Tworzenie mapy skojarzeń do słowa wakacje. Zagadki słuchowe „Czy będę podróżować?’. Praca plastyczna „Wakacyjna wyprawa”.
2. Zabawa na powitanie „Gość”. Wprowadzenie do tematu zajęć „Muszle”. Słuchanie opowiadania M. Strekowskiej-Zaremby pt. „Bursztynek”. Rozmowa na temat opowiadania. Zabawa ruchowa „Szum morskich fal”. Opowiadanie historyjki obrazkowej.
3. Słuchanie wiersza E. Stadtmuller pt. „Wakacyjny pociąg”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa inscenizacyjna na podstawie utworu. Nauka piosenki „Lato w Kawiarence”.
4. Zabawa na powitanie „Witam, dzieci które…”. Zabawa „Znamy te figury”. Projektowanie rabatki kwiatowej. Układanie szlaczka. Zabawa ruchowa „Rabatki i klomby”.
5. Rozwiązywanie zagadek związanych z latem. Zabawa ruchowa „Przyszło lato”. Zabawa „Bagaż podróżnika”. Zajęcia techniczne – wykonanie walizki wakacyjnej.

Pożegnania nadszedł czas 17-21.06.2019 r.

1. Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „Moje marzenia”. Rozmowa na temat piosenki. Oglądanie reprodukcji obrazów przedstawiających lato. Rozwiązywanie zagadek słuchowych „Zjawiska charakterystyczne dla lata”. Praca plastyczna „Wakacyjny krajobraz”.
2. Powitanie zabawą „Głuchy telefon”. Słuchanie wiersza G. Lech pt. „Co robią latem dni tygodnia?”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa ruchowa z piosenką „Laurecja”.
3. Powitanie zabawą „Przekaż wiadomość”. Słuchanie wiersza P. Beręsewicza pt. „Czemu?”. Rozmowa na temat wiersza. Loteryjka obrazkowa „Kalendarz przyrody”. Zabawa dydaktyczna „Kąciki”.
4. Zabawa na powitanie „Znam swoje nazwisko i swój adres zamieszkania”. Praca w książkach – rozmowy na temat ilustracji. Wykonanie plakatu „Rady na wakacje”. Zabawa ruchowa „Czym na wakacje?”.
5. Zabawa „Przekaż wiadomość”. Zabawa w kontynuowanie opowiadania „Pewnego dnia Olek i Ada…”. Zabawa ruchowa w kole „Brawo dla tych, którzy…”. Praca plastyczna „Moje wspomnienie z przedszkola”.

Sport 24-28.06.2019 r.

1. Zapoznanie z tematem olimpiad sportowych. Oglądanie obrazków z różnymi dyscyplinami sportowymi. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Koła olimpijskie”. Słuchanie wiersza I. Fabiszewskiej pt. „Gimnastyka”. Zapoznanie z jedną z dyscyplin sportowych – gimnastyką artystyczną.
2. Zabawa ruchowa „Tanie z kolorowymi wstążkami”. Zagadki ruchowe „Jaka to dyscyplina sportowa?”. Wyjaśnienie powiedzenia Ruch to zdrowie. Ćwiczenia słownikowe – określenie cech dobrego sportowca. Zabawa ruchowa „Piłka dołem”.
3. Słuchanie wiersza P. Beręsewicza pt. „Wyścigi”. Rozmowa na temat opowiadania. Omówienie znaczenia słów fair play . Wykonanie „Kodeksu fair play” obowiązującego wszystkie dzieci w grupie. Zabawa ruchowa „Celuj piłką”.
4. Zabawa dydaktyczna „Piłki i skakanki”. Zabawa ruchowa „Piłki”. Rozwiązywanie zagadek dotykowych związanych z akcesoriami sportowymi. Zabawy matematyczne na liczmanach sportowych.
5. Powitanie zabawą „Moja ulubiona dyscyplina sportowa to…”. Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego. Zabawa dydaktyczna „Wybierz i powiedz”. Quiz „Wiemy wszystko o sporcie”.

Koncepcja inteligencji wielorakich została stworzona przez amerykańskiego psychologa Howarda Gardnera. Rodzaje inteligencji podzielił na siedem kategorii: zdolności językowe, zdolności matematyczno-logiczne, zdolności orientacji przestrzennej, zdolności kinestetyczne, zdolności muzyczne, zdolności interpersonalne oraz zdolności wewnątrzpsychiczne.

  • Zdolności językowe i matematyczno-logiczne to inaczej inteligencja szkolna, a jej poziom mierzony jest ocenami szkolnymi, wynikami testów wiedzy i umiejętności.
  • Zdolności orientacji przestrzennej objawiają się we wrażliwości na kształty, kolory, formy, przestrzeń oraz relacje miedzy nimi, proces ten prowadzi do powstania obrazów, rzeźb, projektów, ubrań, mebli czy fryzur.
  • Zdolność kinestetyczna objawia się przy osiągnieciach sportowych, prowadzi do ukierunkowania w zawodach takich jak : sportowcy, kaskaderzy lub ratownicy.
  • Zdolności muzyczne przejawiają się w postaci zainteresowaniem śpiewem, tańcem, układem nut, ukierunkowanie w stronę muzyków i kompozytorów.
  • Wyróżniające się zdolności interpersonalne przejawiają się w kontaktach miedzy ludzkich, chęć niesienia pomocy i pracy w zespole, w przyszłości jest to nakierowanie na zawody typu terapeuta, przywódca bądź opiekun.
  • Inteligencja intrapersonalna nazwana zdolnością wewnątrzpsychiczną objawia się u osób lubiących spędzać czas w samotności, refleksyjnych, interesującym się rozwojem osobistym, wydaje się ona właściwa dla teoretyków, filozofów i liderów duchowych.

W każdym dziecku, nawet tym mniej sprawnym poznawczo, można wskazać rodzaj zdolności, który jest jego mocną stroną. Często jest to związane z zainteresowaniami dziecka, czyli zajęciami i zabawkami jakie sobie sam wybiera. Ważne jest aby nauczyciel i rodzic potrafili odkryć mocne sfery rozwoju dziecka, ponieważ mogą one korzystnie wpłynąć na poziom jego codziennego funkcjonowania. Powinno się wspierać indywidualne zdolności dzieci, tak aby przysłużyły się one uzyskaniu przez dziecko największej sprawności w zakresie uczenia się, samodzielnego działania, znajomości samego siebie, radzenia sobie w sytuacjach praktycznych, codziennych, zdobywania informacji, nawiązywania relacji, poszukiwania wsparcia i pomocy.

Zróżnicowane ujęcie inteligencji pozwala spojrzeć w szerszy sposób na zdolności dziecka oraz na potencjalne możliwości odniesienia przez nie sukcesu w życiu. Takie spojrzenie może okazać się równie dobrym, lub lepszym wyznacznikiem sukcesu życiowego niż standardowe testy inteligencji. Sukces życiowy to nie tylko sława, pieniądze i władza ale raczej poczucie szczęścia, spełnienia i bycia na swoim miejscu w życiu.

Opracowała: Joanna Jelonek

 


Źródło: Przewodnik Bliżej Przedszkola nr 5.212/2019, pod red. R. Halik, M. Stasińska, M. Majewska, N. Łasocha, A. Czeglik s. 12-13

Piosenka

Jestem Polakiem
Autor: J. Kucharczyk

1.Ja jestem Polką, a ty Polakiem.
Polska jest naszą ojczyzną.
Kraj taki piękny, od Tatr aż po Bałtyk,
Nad Wisłą – rzeką błękitną.

Ref:
Mieszkamy w pięknym kraju, w Polsce,
A polska lezy w Europie,
Więc obok flagi bialo-czerwonej
Flaga niebieska w gwiazdki zlote.
Kraj nasz jest w Unii Europejskiej,
Wspólnocie przyjacielskich krajów,
Gdzie wszyscy sobie pomagają,
Zawsze wzajemnie się wspierają.

1.W moim świecie dobry każdy czas.
Tu znajome kąty i zapachy.
Tu mam skarby i zabawki, krzesło, talerz, stół.
Bo ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu!.

Ref:
Tu jest mój dom….

2.Może ktoś pałace chciałby mieć,
A ja kocham mój rodzinny domek.
Latem burze, zimą sanki, wiosną zapach bzu.
Ja chcę mieszkać zawsze tu, zawsze tu!


Wiersz

Małe miasteczko
Autor: M. Strękowska-Zaremba

W małym miasteczku nie ma wieżowców,
Schodów ruchomych ni zoo,
Lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,
Które śpiewają wesoło.

Dokoła rynku stoi rząd domów
W siedmiu kolorach tęczy;
Ruch jest nieduży, spokojnie, miło,
Czasami pszczoła zabrzęczy.
Czyste powietrze pachnie zielenią,
Na niebie świeci słoneczko,
Wszędzie jest blisko, ludzie się znają,
Dbają o swoje miasteczko.

 


Źródło:
Przewodnik metodyczny cz.5 „Olek i Ada”, wyd. MAC edukacja, s. 24
Przewodnik metodyczny cz.5 „Olek i Ada”, wyd. MAC edukacja, s. 10

Moja miejscowość, mój region 6-10.05.2019 r.

1. Powitanie zabawą „Witamy się”. Słuchanie wiersza I. R. Salach pt. „Dom”. Rozwiazywanie zagadek obrazkowych. Rozmowa na temat wiersza. Poznanie nazw regionów w Polsce oraz nazwy swojej miejscowości. Zabawa „Moja miejscowość”.
2. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby pt. „A u nas…”. Rozmowa na temat treści opowiadania. Praca z mapą Polski. Zabawa dydaktyczna „Obrazki i napisy”. Zabawa ruchowa „Na wycieczce”. Kolorowanie rysunku konturowego przedstawiającego zoo.
3. Nauka piosenki pt. „To tu”. K. Gowik. Opowieść ruchowa „Spacer po okolicy”. Przypomnienie legend krakowskich. Zabawa „Liczymy i gramy”. Pisanie liter po śladach.
4. Słuchanie wiersza M. Strękowskiej-Zaremby pt. „Małe miasteczko”. Rozmowa na temat wiersza. Poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania. Rozwiazywanie zagadek. Zabawa ruchowa „Po drodze do sklepu”.
5. Powitanie zabawą „Mało nas, mało nas”. Zabawa dydaktyczna „Listy i pocztówki”. Rozmowa na temat sposobów komunikowania się na odległość. Zabawa ruchowa „Rozsypane przesyłki”.

Moja ojczyzna 13-17.05.2019 r.

1. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby pt. „Dzień flagi”. Rozmowa na temat opowiadania. Przypomnienie tekstu hymnu narodowego. Zabawa ruchowa „Podróż po Polsce”.
2. Zabawa na powitanie „Powitanie warszawskiej Syrenki”. Zapoznanie z herbem Warszawy. Zabawa ruchowa „Podróż do stolicy”. Zabawa „Wycieczka po Warszawie”.
3. Słuchanie wiersza E. Stadtmuller pt. „Kim jesteś?”. Rozmowa na temat wiersza. Praca z mapą – zaproszenie w podróż do dużego miasta. Zabawa ruchowa „Wycieczka do dużego miasta”. Zabawy z piosenką pt. „Jestem Polakiem”.
4. Zabawa na powitanie „Witam, dzieci które…”. Wyjaśnienie znaczenia słowa sąsiad. Zapoznanie z sąsiadami Polski. Zabawa ruchowa „Podróż do krajów naszych sąsiadów”. Wskazywanie Polski na mapie.
5. Praca z mapą Europy. Zapoznanie z Unią Europejską. Poznawanie flagi Unii Europejskiej. Zajęcia plastyczne „To Polska, moja ojczyzna”.

Łąka w maju 20-24.05.2019 r.

1. Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „Karuzela na łące”. Rozmowa na temat piosenki. „Na łące w maju”- wycieczka na łąkę, połączona z zabawami badawczymi. Poznawanie budowy kwiatów za pomocą lupy. Słuchanie odgłosów łąki. Zabawa ruchowa „Rozmowy na łące”. Układanie puzzli „Łąka”.
2. Słuchanie wiersza B. Formy pt. „Łąka”. Rozmowa na temat wiersza. Opowieść ruchowa „Wycieczka na łąkę”. Zabawa ruchowa „Kwiaty”. Poznawanie sposobów wykorzystywanie łąki przez rolników.
3. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby pt. „Barwy ochronne”. Rozmowa na temat opowiadania. Utrwalenie pojęcia owady. Zabawa ruchowa „Mieszkańcy łąki”.
4. Zajęcia matematyczne „Wiosenne zabawy na łące”. Zabawa ruchowa „Biedronki i motyle”. Układanie sylwet owadów według instrukcji słownej. Porównywanie liczby owadów- fruwających i poruszających się po ziemi.
5. Słuchanie wiersza I. R. Salach pt. „Tęcza”. Rozmowa na temat wiersza. Wyjaśnienie pojęcia tęczy. Utrwalenie kolorów tęczy i barw podstawowych i pochodnych. Praca plastyczna „Mieszkańcy łąki”.

Święto rodziców 27-31.05.2019 r.

1. Słuchanie piosenki K. Gowik pt. „M jak mama, t jak tata”. Zapoznanie z tekstem piosenki. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej pt. ”Dla Mamy i Taty”. Rozmowa na temat wiersza. Praca plastyczna „Portrety moich rodziców”.
2. Zabawa na powitanie „Delikatny jak kwiat”. Słuchanie wierszyka K. Datkun-Czerniak pt. „Mama”. Rozmowa na temat roli matki w rodzinie. Zabawa ruchowa „Ruchome bukiety”.
3. Słuchanie wiersza B. Kosmowskiej pt. „Dzień Taty”. Inscenizowanie wiersza. Zabawa lusterkami „Jak wyglądam?”. Zabawa w przeciwieństwa- wzbogacanie słownictwa. Zabawa ruchowa „Tata woła!”.
4. Powitanie „Zabawa w sylaby”. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej pt. „Mama i Tata”. Rozmowa na temat wiersza. Zagadki pantomimiczne „Co możemy robić wspólnie?”. Zabawa ruchowa „Zrób tyle samo”.
5. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego pt. „Pychotka dla mamy”. Rozmowa na temat opowiadania. Burza mózgów „Z czego ucieszy się mama, a z czego tata?”. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Taniec z mamą, taniec z tatą”.

Pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy wiosnę.

Strona 1 z 9

Początek strony