Tel. 794 999 510, e-mail: , adres: Kraków, ul. Obozowa 10 oraz ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Dzieci podczas zabawy, doświadczania nowych rzeczy czy po prostu przy jedzeniu często się brudzą. Wydawałoby się, że jest to naturalne. Jednak zdarza się tak, że dla niektórych rodziców i nauczycieli jest to problem. Rodzic wychodzi z założenia, że jeśli posyła czyste dziecko do przedszkola to takie powinno wrócić, a jak jest inaczej to jest to wina nauczyciela, który „ nie dopilnował” dziecka. Dla nauczycieli jest to problem, który polega na wytłumaczeniu rodzicom powodu ubrudzenia nowych spodni bądź bluzki.
Jest takie słynne powiedzenie „brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”. Wszyscy je często powtarzamy jednak nie zawsze nam się to do końca podoba. Natomiast okazuje się, że poprzez pozwalanie dziecku na bycie samodzielnym, oznaczające to, że samo spożywa posiłki, samo rozwiązuje konflikty, biega, skacze, itp. uczy się nowych rzeczy, zdobywa wiedzę poprzez samodzielne doświadczanie.
Rodzic oddając swoje dziecko do przedszkola musi darzyć zaufaniem nauczycieli. Nauczyciele wiedzą co jest dobre dla dzieci, a co złe i na ile mogą dać swobody dzieciom. Jest zrozumiałe, że rodzice boją się o swoje pociechy kiedy nie mają ich obok siebie i muszą je oddać pod opiekę innych. Ale też oczekują, aby ich dziecko wynosiło dużo z przedszkola, zdobywało nową wiedzę i było aktywne. Więc jest to naturalne, że w ciągu godzin przebytych w przedszkolu dziecko ma prawo się pobrudzić, wywrócić czy zrobić dziurę w spodniach. Aby uniknąć sporów i niepotrzebnych przykrości, ubierajmy dziecko w wygodne stroje i nie koniecznie te najlepsze, żeby dzieci mogły je pobrudzić.
Jeśli dziecko naprawdę ma się dobrze bawić w przedszkolu i równocześnie czegoś nauczyć musi poćwiczyć dane doświadczenie, przecież ma prawo do popełniania błędów i do próby ich naprawienia.
Zachęcanie do samodzielności to najwyższy wyraz miłości, jaki można okazać dziecku. Dziecko potrafiące się samodzielnie ubrać, skorzystać z toalety czy zjeść czuje się bezpieczniej. Dziecko samodzielne radzi sobie łatwiej z wyzwaniami i czuje się pewniej w grupie. Nauczyciele i rodzice powinni pozwalać dzieciom doświadczać, poznawać świat, popełniać błędy i czuwać nad tym, aby były bezpieczne.


Opracowała: Joanna Jelonek


Źródło:

Przewodnik Bliżej Przedszkola nr 10.193/2017, pod red. R. Halik, M. Stasińska, M. Majewska, N. Łasocha, K. Gawlik, A. Czeglik s. 6-10

Piosenka
Płatki śniegu
Autor: A. Bomba, M. Konarski

Zimo mroźna, zimo biała,
W płatkach śniegu jesteś cała.
Dzieci chcą się bawić z Tobą,
Już doczekać się nie mogą.

Ref: Płatki śniegu z wiatrem wirują
I zimowy pejzaż malują.
Dzyń, dzyń, dzyń, fiu, fiu, fiu,
Gwiżdże wiatr tam i tu. /×2

Zimo mroźna, zimo biała,
W płatki śniegu się ubrałaś.
Dzieci na Ciebie czekają,
Saneczki już wyciągają.

Ref: Płatki śniegu z wiatrem wirują
I zimowy pejzaż malują.
Dzyń, dzyń, dzyń, fiu, fiu, fiu,
Gwiżdże wiatr tam i tu. /×2


Wiersz
Zima
Autor: B. Forma

Lecą z nieba płatki śniegu,
Świat się cały bieli wkoło.
Zabierz narty oraz sanki,
Na dół z górki mknij wesoło.

Mróz siarczysty uszy ściska,
Nosy wszystkich są czerwone.
Zimo! Śniegu sypnij więcej,
Dzieci będą zachwycone.

 


Źródło:
Przewodnik metodyczny cz. 2, „Nowe przygody Olka i Ady”, s. 146
Przewodnik dla nauczycieli „Bliżej Przedszkola”, nr 11.218/2019, s. 34

Jak wyglądał świat przed milionami lat
02.12.2019-06.12.2019

- rozwijanie mowy,
- poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- rozwijanie orientacji przestrzennej,
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
- rozwijanie sprawności fizycznych,
- rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,
- rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,
- poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego.

Idzie zima ze śniegiem
09.12.2019-13.12.2019

- rozwijanie mowy,
- zapoznanie z oznakami nowej pory roku,
- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,
- rozwijanie sprawności fizycznych,
- kształtowanie poczucia rytmu,
- wykonywanie uproszczonych kroków walca,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- wykorzystanie w pracy różnych materiałów,
- poznawanie nazw sportów zimowych,
- zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
- badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu,
- ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.

Idą święta
16.12.2019-20.12.2019

- rozwijanie mowy,
- zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
- rozwijanie wrażliwości fonemowej,
- utrwalanie poznanych liter,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
- rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli,
- rozwijanie sprawności fizycznych,
- reagowanie na dźwięki o różnej wysokości,
- rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- składanie formy przestrzennej według instrukcji,
- zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
- zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom,
- utrwalanie swojego adresu zamieszkania.

Przyjaźń
23.12.2019-27.12.2019, 30,31.12.2019

- kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
- uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
- zapoznanie z pojęciem przyjaźń,
- uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,
- kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,
- kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych,
- integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
- odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych,
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych,
- rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszących różnym sytuacjom,
- rozwijanie koncentracji uwagi i mowy,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych,
- rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji twórczej.

Strona 1 z 11

Początek strony